Veidekke bygger Diligentias första nya kontorshus i Masthusen, Västra hamnen

I månadsskiftet februari/mars påbörjar Veidekke Entreprenad arbetet med att bygga det första av Diligentias nya kontorshus i den nya stadsdelen Masthusen i Västra hamnen, Malmö. Det blir en kontorsfastighet med plats för ett hundratal anställda samt butiker på gatunivå. Inflyttning sker innan advent nästa år.

I månadsskiftet februari/mars påbörjar Veidekke Entreprenad arbetet med att bygga det första av Diligentias nya kontorshus i den nya stadsdelen Masthusen i Västra hamnen, Malmö. Det blir en kontorsfastighet med plats för ett hundratal anställda samt butiker på gatunivå. Inflyttning sker innan advent nästa år.

 ”Vi utvecklar nu den nya stadsdelen Masthusen i Malmös Västra Hamnen. Det ska bli en stadsdel som lever alla tider på dygnet. Uppdraget att bygga det första kommersiella huset kräver en professionell projektgrupp. Därför valde vi Veidekke”, säger Andreas Ivarsson marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö.

Kvarteret kommer att byggas enligt Breeam Communities, vilket innebär att man tar hänsyn till hållbarhet i sin helhet. Det handlar exempelvis om den sociala miljön, tillgängligheten samt att husen ska dra minsta möjliga resurser. Den fastighet Veidekke är med och bygger ska värmas av ett borrhålslager med jordvärme.

”Att utveckla städer tillsammans med viktiga aktörer som Diligentia kräver att vi på Veidekke tidigt involverar våra samarbetspartners så att det blir rätt från början. Det gäller såväl val av våra egna medarbetare som leverantörer och samarbetspartners”, säger Ulf Sterner regionchef Veidekke Entreprenad.

Entreprenadsumman är ca på 110 MSEK exkl. moms.  

Fakta om Masthusens första miljöklassade kontorshus:
Storlek ca 9300 m2 varav ca 7000 m2 kontor och 1800m2 butiker. Byggnaden blir sex våningar hög med en fasad i mörk tegel och kalksten.


För mer information kontakta gärna:
Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef Diligentia Malmö
Telefon: +46 40-20 63 41
Mail: andreas.ivarsson@diligentia.se

Mats Wermel, projektchef på Diligentia
Telefon: 040-206343
Mail: mats.wermerl@diligentia.se

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Entreprenad
Telefon: +46 70-3244563
Mail: ulf.sterner@veidekke.se

Max Ney, kommunikationschef Veidekke Sverige
Telefon: +46 70-440 20 21
Mail: max.ney@veidekke.se

Titel Filtyp
PDF pdf