header

Veidekke bygger handelshus i Selma stad

Veidekke har fått i uppdrag av GöteborgsLokaler att bygga handelshuset i Selma stad på Hisingen i Göteborg. I handelshuset, som blir cirka 5 500 kvadratmeter, kommer det att finnas en stor dagligvarubutik på bottenvåningen, kommersiella ytor samt vård- och samhällsservice. Ovanpå byggs ett parkeringsgarage i tre våningar. Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan.

Selma torg

Veidekke har fått i uppdrag av GöteborgsLokaler att bygga handelshuset i Selma stad på Hisingen i Göteborg. I handelshuset, som blir cirka 5 500 kvadratmeter, kommer det att finnas en stor dagligvarubutik på bottenvåningen, kommersiella ytor samt vård- och samhällsservice. Ovanpå byggs ett parkeringsgarage i tre våningar.Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan.

-Vi är stolta över att har fått förtroendet från GöteborgsLokaler och ser fram emot samarbetet som till stor del bygger på Veidekkes samverkansmodell säger Stefan Svensson, arbetschef på Veidekke.

-Handelshuset ligger i hjärtat av nya Selma stad. Det nya husetbyggs med mycket omtanke och för att skapa ett bra vardagsliv för alla som bor och kommer till Backa, säger Jonas Lissel på fastighetsägande GöteborgsLokaler.

Veidekkes samverkansmodell bygger på en teknik som samordnar alla funktioner till en fungerande helhet och kollektiv intelligens. Vi arbetar alltid utifrån vårt involverande arbetssätt där vi samverkar från ett projektets tidiga skeden. Det innebär att vi kan leverera ett felfritt projekt till rätt pris, vid den överenskomna tidpunkten, med en säker process utan olyckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 705819720

Stefan Svensson, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 703909996

Jonas Lissel, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler, tel. 031-335 01 25.

Selma stad ligger i Backa på Hisingen, som är ett av stadens prioriterade utbyggnadsområden och i den första etappen kommer det bland annat att byggas 1 000 nya bostäder, idrottshall, stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, verksamhetslokaler, torg- och parkstråk. På sikt planeras för upp till 3000 nya bostäder i området. Veidekkes del av projektet påbörjas under sommaren 2018.

Läs mer om Selma stad på www.selmastad.se

Titel Filtyp
g1fvech69z2nbc4wciue jpg
iu7vh84sssijzywcdshz jpg