header

Veidekke får i uppdrag att bygga Glasvasen

Veidekke har fått i uppdrag av Jernhusen att bygga Glasvasen, ett nytt kontorshus med unik arkitektur. Huset, som blir inflyttningsklart under 2015, har ett av Malmös bästa kontorslägen precis vid Malmö Centralstation och utgör startskottet för stadsdelen Södra Nyhamnen.

Veidekke får i uppdrag att bygga Glasvasen

Projektet innefattar ett kontorshus i sex våningar som innehåller 6000 kvm kontor och knappt 1 000 kvm butikslokaler i gatuplanet samt parkeringsgarage. De flexibla kontorsplanen kan, beroende på hyresgästernas önskemål, rymma totalt upp till 600 arbetsplatser. I gatuplanet planeras för butiker, restauranger och café.

”Vi i Veidekke är mycket stolta över att ha fått förtroendet att få vara med och bidra till en spännande modern arkitektur samt utveckla en ny stadsdel för ett mer attraktivt Malmö. I projektet kommer vi att bjuda in alla aktörer kund, samarbetspartners och medarbetare till Veidekkes involverande arbetssätt för att säkerställa att allas kunskap tillvaratas, från projektering till färdigställt hus. Involverande planering - för ökad produktivitet, VDC -för ökad förståelse och minimering av fel och team-building - för ökat engagemang och delaktighet. Genom involvering skapas ett engagemang vilket i sin turleder till att vi säkerställer god arbetsmiljö, hög produktivitet och god kvalitet.”, säger Stefan Wegner, arbetschef Veidekke Bygg Syd.

Arbetet, som är en samverkansentreprenad, inleds i april och färdigställt i oktober 2015. Kontaktsumman är cirka 165 miljoner.

Med Glasvasen skapar vi Malmös mest välbelägna kontor. Jernhusen utvecklar nu Södra Nyhamnen, området runt Malmö Centralstation. Nya arbetsplatser, bostäder och butiker bidrar till att skapa ett trivsamt och tryggt område, som också innehåller publika mötesplatser i form av torg. När verksamheter etablerar sig i stationsnära miljöer kan fler ställa bilen och resa kollektivt. På så sätt är vi med och bygger vi ett mer hållbart samhälle, säger Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt på Jernhusen.

Byggnaden får en mycket modern arkitektur ritad av Kanozi Arkitekter. Glasvasen blir också ett miljösmart bygge med fokus på låg energiförbrukning och hållbart materialval. Det vill innehålla flera högteknologiska innovativa lösningar och byggnaden ska miljöcertifieras.

Läs om mer om Glasvasen på www.glasvasen.se

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Wegner, arbetschef Veidekke Bygg Syd, +46 768 32 91 22

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, +46 703 24 45 63

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke, +46 761 26 40 44

Illustration: Jernhusen

Titel Filtyp
unx5kzkptpgrr0p67d0r jpg