header

Veidekke får i uppdrag av Vasakronan att bygga om Sergelhuset

Sergelhuset består av tre ombyggnadsprojekt där Veidekke har fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om fronthuset mot Sergels Torg, det så kallade Hus S, i kvarteret Hästskon 12. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på 475 MSEK.

Veidekke får i uppdrag av Vasakronan att bygga om Sergelhuset

Sergelhuset består av tre ombyggnadsprojekt där Veidekke har fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om fronthuset mot Sergels Torg, det så kallade Hus S, i kvarteret Hästskon 12. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på 475 MSEK.

Uppdraget innebär en om- och tillbyggnad på 17 400 kvadrat av Hus S, huset förvandlas nu till nya moderna kontorslokaler för att motsvara mycket höga förväntningar från kommande hyresgäster. Projekteringen har påbörjats och byggstart sker i augusti 2017 som pågår till sommaren 2020.

Målsättningen i projektet är att byggnaden ska miljöcertifieras enligt LEED Platinum, för en långsiktigt hållbar byggnad.

- Vi är mycket glada och stolta över att Vasakronan gett oss förtroendet att bidra till utvecklingen av ett spännande och viktigt projekt som ombyggnaden av Sergelhuset. Förmågan att samverka kommer vara en ledstjärna genom projektet, där vi kommer utveckla vårt involverande arbetssätt ytterligare en dimension genom att maximera ICE (Integrated Concurrent Engineering) i både projekteringen och i produktionen, för att generera ökad kvalitet, säkrare bygge med hög produktivitet och glada medarbetare, säger Sture Nilsson regionchef, Veidekke Entreprenad.

För mer information, vänligen kontakta

Sture Nilsson, regionchef Veidekke, tel. 070 580 04 15

Illustration: Vasakronan

Titel Filtyp
adoohwkbfn5rpd6nrklo jpg