header

Veidekke får markanvisning på Södermalm i Stockholm

Veidekke Bostad AB och Wasted Space AB har gemensamt fått markanvisningar om 60-80 lägenheter kommersiella verksamheter i en befintlig byggnad längs Hornsbruksgatan. Projektet avses att genomföras genom en process med fördjupat medborgarinflytande, vilket bl a innebär att boende och andra intressenter i närområdet får vara med och ta fram förslag till ny- och ombyggnad på platsen.

Veidekke Bostad AB och Wasted Space AB har gemensamt fått markanvisningar för ny bostadsbebyggelse, om 60-80 lägenheter, respektive kommersiella verksamheter i en befintlig byggnad i stadsdelen Södermalm. Markanvisningarna avser ett område längs Hornsbruksgatan. Första inflyttning är planerad till 2013.

Projektet avses att genomföras genom en process med fördjupat medborgarinflytande, vilket bl a innebär att boende och andra intressenter i närområdet får vara med och ta fram förslag till ny- och ombyggnad på platsen. Ambitionen är att öka medborgarnas insyn och medverkan i planeringen.

Syftet är att aktivera Hornsbruksgatan, öka samspelet och tillgängligheten mellan Hornsbruksgatan och Högalidsparken samt att göra Hornsbruksgatan till en länk mellan Hornstull och östra Södermalm, som en förlängning av det planerade torget vid Hornstull.

Vi välkomnar allmänhetens synpunkter  och medverkan i det kommande programarbetet och ser fram emot att delta i en Workshop med kringboende. Vi hoppas och tror på många bra idéer inför detaljplanering av gata, dess koppling till Högalidsparken och de bostäder vi kommer att utveckla i parkens nuvarande bergsskärning, säger Jan Svensson, Projektledare på Veidekke Bostad AB, region Mälardalen.

-Vi har redan börjat dialogen med närområdet säger Marie Eriksson på Wasted Space. Över 100 personer har hittills engagerat sig genom den enkät som skickats ut och den 2 februari arrangeras det första informationsmötet för boende och företagare i området.

Arkitekt är Utopia arkitekter AB. www.utopia.se

För ytterligare information se http://veidekkebostad.se/hornsbruksgatan/ eller kontakta:
Britta Blaxhult, Distriktschef Veidekke Bostad AB, region Mälardalen
Tfn: +46 8 635 61 85
Martin Palacios, Tf. Kommunikationschef Veidekke i Sverige
Tfn: +46 8 635 61 19