Veidekke får ytterligare uppdrag på nya E18

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Trafikverket fått ytterligare uppdrag på nya E18, Stockholms västra infart.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Trafikverket fått ytterligare uppdrag på nya E18, Stockholms västra infart.

Uppdraget omfattar ombyggnation av befintlig E18 om ca 1,8 km, tre broar samt anslutande vägar med tillhörande överdäckning på sträckan Hjulsta - Spångadalen. Uppdraget kommer att kräva omfattande förberedande spontningsarbeten.

Entreprenaden omfattar också upprättande av konstruktions- och arbetshandlingar för portaler, bullerskyddsskärmar samt för delar av belysningsanläggning.

Befintlig vägsträcka är i dag hårt olycksdrabbad och vägens låga kapacitet medför att långa köer bildas i rusningstrafik. Den trafiklösning som nya E18 erbjuder, med planskilda korsningar, kommer att reducera antalet olyckor avsevärt. Dessutom kommer bullersituationen att förbättras både för de boende utmed vägen och på Järvafältet, dels genom att de nya körfälten placeras längre från bebyggelsen än dagens väg, dels genom att de nya körfälten kommer att ligga lägre än dagens väg.

- Än en gång har vi fått Trafikverkets förtroende i samband med ombyggnaden av E18. Det är förstås glädjande och ett kvitto på att samarbetet med Trafikverket fungerar bra. Dessutom är det roligt att arbeta med en vägförbättring som kommer att förenkla och förbättra kommunikationerna för de som regelbundet nyttjar E18, för såväl privatpersoner som för nyttotrafiken, kommenterar Göran Domås, Arbetschef på Anläggning Öst.

Uppdraget är en generalentreprenad med en kontraktsumma på ca 300 MSEK. Arbetet inleds i maj 2010 och avslutas under vinter/våren 2015.

För ytterligare information kontakta:

Göran Domås Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst Tfn: +46 70 354 13 09
Markus Broström, Projektchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst Tfn: +46 70 225 34 05
Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst Tfn: +46 8 635 61 57

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf