Veidekke fortsätter satsningen på VDC i världsklass

I januari 2017 är det återigen dags för professor Martin Fischer från Stanford att packa väskorna och resa österut för att hålla utbildning i Virtual Design & Construction (VDC) för Veidekke. I samband med utbildningen kommer Veidekke även att anordna ett externt event där branschen bjuds in för att ta del av den senaste utvecklingen.

Veidekke VDC-certifiering 2016

Sista veckan januari påbörjar cirka 30 Veidekke-medarbetare sin certifieringsprocess för att under året jobba med implementering och erfarenhetsåterföring innan det avslutas med en certifiering i slutet på året. Detta är en fortsatt satsning i att vara ledande i branschen med flest VDC-certifierade medarbetare och ett ytterligare steg i att utveckla vårt involverande arbetssätt.

"Intresset för utbildningarna är väldigt stort och vi kan tyvärr inte erbjuda alla som vill en plats. Förra året hade vi två externa deltagare och även i år har vi fått in flera förfrågningar från externa partners som gärna vill ta del av vårt arbete med utbildningarna. Detta ser vi som ett tecken på att vår satsning är rätt och att vårt involverande arbetssätt är attraktivt" säger Joakim Örn, VDC-ansvarig på Veidekke.

"Just nu pågår uttagningsprocessen av vilka som ska erbjudas plats och i år kommer fokus vara att försöka koppla deltagarna till kommande projekt och redan innan utbildningen diskutera intressanta certifieringsarbeten. Ett steg i att ytterligare koppla utbildningen till våra strategiska utvecklingsprojekt" säger Markus Tunlid, Verksamhetsutvecklare på Veidekke

Mer information kring branschinbjudan till VDC-seminariet kommer inom kort, men boka redan nu in eftermiddagen den 25/1 i kalendern.

För mer information, vänligen kontakta

Markus Tunlid, verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning, tel. +46 709387480

Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg, tel. +46 702803843

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete. Det gäller våra egna medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Om det fungerar? I dag är vi Skandinaviens fjärde största företag i branschen. Och vi har redan satt ett rejält avtryck i Sverige.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 hqcuaxagnpyczvgrdhkd jpg