header

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2017, Q1

Förbättrad orderingång och högre resultat

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2017, Q1

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q1 2017 i korthet:

  • Omsättning: 2 184 MSEK (1 937 MSEK)
  • Resultat: 120,7 MSEK (42,1 MSEK)
  • Orderstock: 8 966 MSEK (7 129 MSEK)
  • Antal sålda bostäder 238 st. (246 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 1 823 st. varav Veidekkes andel 1 677 st. (1 329 st. respektive 1 281 st. Q1 2016.)
MSEKKv. 1 2017Kv. 1 201620172016
Omsättning2 1841 9372 1841 937
Resultat120,742,1120,742,1
Orderstock8 9667 129 8 9667 129
Ant. sålda bost.238246238246
Ant. Bost. i prod1 8231 3291 8231 329


Entreprenadverksamheten
redovisar för kvartal 1 en omsättning på 1 986 MSEK (1 736 MSEK), en ökning med 14 %. Resultatet blev 20,0 MSEK (0,9 MSEK). Omsättning, resultat och marginaler ökar. Anläggning svarar för omsättningsökningen medan byggverksamheten står för resultatförbättringen jämfört med motsvarande kvartal 2016. Inom Byggverksamheten växer segmentet bostäder och utgör nu 40 % (33 %) medan lokaler utgör 60 % (67 %). Anläggningsverksamheten ligger kvar på en stabil resultatnivå.

Orderingången
i kvartalet blev 3,1 miljarder SEK mot 2,0 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 45 % av bostäder, lokaler 25 % och anläggning 30 %. Av större kontrakt som blivit ingångna i 1:a kvartalet kan nämnas:

  • Svea Serenad, bostäder i Stockholm, beställare Veidekke Bostad AB, kontraktssumma 421 miljoner SEK.
  • Söredsmotet väg 155, vägprojekt, beställare Trafikverket kontraktssumma 289 miljoner SEK.
  • Kv. Antikvarien och Kv. Arkeologen, bostäder i Helsingborg, beställare Magnolia, kontraktssumma 344 miljoner SEK.
  • Trafikplats Hjulsta Södra, beställare Trafikverket, 736 miljoner SEK (Joint Venture med Implenia, Veidekkes andel 50% 368 miljoner SEK).

Orderstocken vid utgången av 1:a kvartalet var 9,0 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 7,1miljarder SEK vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 1 ett resultat på 104,6 MSEK (47,0 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 49,9 % (20,2 %).

I kvartal 1 såldes 238 bostäder (Veidekkes andel 211 st.) att jämföras med 246 st. (229 st.) samma period 2016. Under kvartalet igångsattes 4 nya bostadsprojekt, tre i Stockholm och ett i Skåne om totalt 221 bostäder varav Veidekkes andel, 170 st. Per sista mars hade Veidekke 1 823 bostäder i produktion varav Veidekkes andel 1 677 st. (1 329 st. respektive 1 281 st. Q1 2016.)

Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtbank” ca 8 700 enheter varav Veidekkes andel 8 100 enheter fördelat på ca 100 projekt. Under kvartalet förvärvades två mindre projekt ett i Skåne och ett i Göteborg om totalt 100 enheter.

Den svenska bostadsmarknaden har från en mycket hög säljtakt normaliserats. Dock är försäljningen i paritet med motsvarande kvartal 2016 vilket tillsammans med en hög volym bostäder i produktion innebär dubblerat resultatet jämfört med motsvarande kvartal 2016. Säljgraden på bostäder i produktion är fortsatt hög, 91 procent. Vi ser ett ökat utbud av nyproducerande lägenheter, inte minst i Stockholmsområdet. Priserna håller sig dock fortsatt på en stabil nivå, t o m stigande priser i Skåne och framförallt i Göteborgsregionen.

För mer information:
Jimmy Bengtsson
, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
ilh0idmmxkgt17ucglyc jpg
sdjqiyw0rfpvy88fh3pg jpg