Veidekke köper lastbilscentral med tillhörande täkter

Veidekke Industri AB har köpt Åkersberga Lastbilcentral AB inklusive dotterbolagen Gillingekrossen AB och Hakunge AB. Bolaget omsätter årligen cirka 120 miljoner och har 11 anställda. Förvärvet är ett led i en expansion av Veidekke Industri för att säkerställa utveckling och ökade marknadsandelar i Sverige.

Veidekke köper lastbilscentral med tillhörande täkter

Veidekke Industri AB har köpt Åkersberga Lastbilcentral AB inklusive dotterbolagen Gillingekrossen AB och Hakunge AB. Bolaget omsätter årligen cirka 120 miljoner och har 11 anställda. Förvärvet är ett led i en expansion av Veidekke Industri för att säkerställa utveckling och ökade marknadsandelar i Sverige.

Åkersberga LBC är ett väletablerat företag som har varit verksamt i 70 år inom transport- och anläggningssektorn med en verksamhet som i huvudsak består av transporter, maskinuthyrning och förädling av berg till olika materialsorter.

- Förvärvet av Åkersberga LBC stärker vår anläggningsverksamhet och ligger helt i linje med vår strategi avseende tillväxt och expansion inom prioriterade områden. Vi är stolta och tacksamma över att få hälsa våra nya medarbetare varmt välkomna till Veidekke, säger Gregory Apostolakis vd Veidekke Industri AB.

-Att ha tillgång till eget förädlat bergmaterial, egna transport-och maskintjänster samt möjlighet till tipp och återvinning av schaktmassor skapar stora möjligheter för Veidekkes verksamhet. Genom ett förvärv av Åkersberga LBC ökar vi vår styrka och vårt kunnande i denna viktiga sektor inom anläggningsmarknaden, säger Per Brink affärsområdeschef för Veidekke Anläggning.

-Som ägare i Åkersberga LBC ser vi en utvecklingspotential i företaget och ser Veidekke som en aktör som kan vidareutveckla företaget. För att lyfta företaget till nästa utvecklingsfas och storlek behövs en stark ägare med resurser och marknadsandelar i Stockholmsregionen. Vi känner att Veidekke Industri är detta företag och ser fram emot en framtid tillsammans säger Kjell Brottman, Åkersberga LBC.

Övertagandet sker per 1 april 2016, och verksamheten kommer att bedrivas som ett dotterbolag till Veidekke Industri AB och behålla sitt gamla varunamn.

För mer information vänligen kontakta:

Gregory Apostolakis, VD Veidekke Industri AB tel. +46702171062

Per Brinck, Affärsområdeschef Veidekke Entreprenad AB +46706000581

Kjell Brottman, Åkersberga lastbilcentral AB +46 854410400

Åsa Edman, Kommunikationschef +46761264044

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 egjjxfkxzvupbjkuvvrz jpg