header

Veidekke köper täkt i Väst

Veidekke Industri AB har förvärvat Kardanaxeln Snåkered AB för att etablera sig inom täkt- och återvinningsverksamhet i Göteborgsregionen.

Veidekke köper täkt i Väst

Veidekke Industri AB har förvärvat Kardanaxeln Snåkered AB för att etablera sig inom täkt- och återvinningsverksamhet i Göteborgsregionen.

Anläggningen som ligger i Härryda kommun, kommer att öka konkurrenskraften för vår anläggningsverksamhet i Göteborg, och ger oss möjlighet att utveckla Veidekkes industriverksamhet i Väst. Täkten är en naturgrustäkt med tillstånd för mottagande av överskottmassor och har bedrivits sedan 80-talet av bröderna Kjell & Ronny Carlberg.

-Veidekke Anläggning har, ur ett kund- och erbjudandeperspektiv, en strävan att nå en position som en komplett anläggningsentreprenör som leder och behärskar hela värdekedjan i Sveriges storstadsregioner samt i Nord.. Tillgången till egna täkter/tippar har och kommer att få en stor betydelse för vår verksamhet i Göteborg, säger Per Brinck affärsområdeschef för Veidekke Anläggning.

För mer information, vänligen kontakta

Gregory Apostolakis, vd Veidekke Industri, tel.+46702171062

Per Brinck, affärsområdeschef Veidekke Anläggning i Sverige, tel. +46706000581

Titel Filtyp
qngifqa1wysejfwapmi0 jpg