header

Veidekke och Euromining AB tar gemensam stororder från LKAB

Svenska Euromining och Veidekke Entreprenad (region Tunnel & Bergrum) har gemensamt tagit hem en stororder från LKAB med ett totalt ordervärde på ca 500 mkr SEK. Avtalet löper under 3 år, varav ca 200 mkr utgör en option som avropas i steg.

Veidekke och Euromining AB tar gemensam stororder från LKAB

Veidekke och Euromining kommer att bilda ett gemensamt bolag med uppgift att utveckla Vitåforsgruvan i Malmberget. Projektet omfattar ortdrivning, d v s att skapa tunnlar inför malmbrytningen. Tunneldrivningen beräknas omfatta ca 34 800 m på tre år. Arbetet påbörjas efter årsskiftet.

Samarbetet mellan Euromining och Veidekke baseras på företagens långa erfarenhet inom branschen samt starka likheter vad gäller värdegrund och syn på kvalitet, miljö, säkerhet samt involverande arbetsprocesser. Projektet genomförs därför under ledordet ”värdeskapande samverkan”.

- Detta är en ”strategisk affär” för Veidekke och markerar våra långsiktiga ambitioner när det gäller gruvindustrin, säger Per Brinck, Affärsområdeschef på Veidekke Entreprenad AB.

Såväl Euromining som Veidekke uttrycker stor uppskattning över att samarbetet med LKAB utvidgas och betonar företagens beslut att samverka i ett gemensamt bolag.

- Euromining har sedan lång tid tillbaka ett nära och framgångsrikt samarbete med LKAB och vi sätter värde på att vi fått fortsatt förtroende. Genom den nya samarbetsformen med en av de stora i branschen, Veidekke blir vi ännu starkare inför framtiden, säger Ulf Carlzon, VD för Euromining som också betonar affärens strategiska betydelse.

För mer information:

Ulf Carlzon, VD Euromining, tfn 070-437 85 24

Per Brinck, AO chef, Veidekke Entreprenad, tfn 070-600 05 81

Filip Wulkan, Projektchef, tfn 070-348 61 59

Rikard Dahlström, Arbetschef, tfn 070-292 02 42


EuroMining är en av de större aktörerna inom gruv-, berg-, tunnel-, mark och anläggningsområdet i Sverige. Företaget samarbetar med landets ledande gruv- och entreprenadföretag och erbjuder kunderna helhetslösningar utifrån kvalitet, miljö och säkerhet. Bolaget har ca 300 medarbetare och omsätter ca 450 Mkr. www.euromining.se

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg