header

Veidekke renoverar kajer åt Göteborgs hamn

Veidekke har fått i uppdrag av Göteborgs Hamn AB att renovera tre kajplatser i Skandiahamnen. Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan med riktpris på 79,5 MSEK och planeras vara klart i december 2021.

Veidekke har fått i uppdrag av Göteborgs Hamn AB att renovera tre kajplatser i Skandiahamnen. Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan med riktpris på 79,5 MSEK och planeras vara klart i december 2021.

- Veidekke har den kompetens och organisation som krävs för utföra denna typen av komplexa projekt. Veidekke är en entreprenör med stor erfarenhet av projekt i samverkan vilket krävs då vi arbetar med befintlig anläggning och pågående terminalverksamhet, säger Lars Petersson, projektledare för Göteborgs hamn.

I uppdraget ingår bland annat rivning av befintlig frontbalk på en sträcka av 200 m samt bortschaktning av massor ovan kajdäck. Därefter grundläggs ny frontbalk och ett nytt kajdäck gjuts för kajplatsen. Vidare ingår att utföra betongreparationer på övriga två kajplatser samt att förlänga befintliga isskydd för samtliga kajplatser i entreprenaden.

- Vi tackar för förtroendet för detta spännande projekt. Att vara en del i att säkra fortsatt verksamhet i Skandiahamnen tillsammans med Göteborgs hamn är glädjande för oss. Jag är säker på att vi genom samverkan och ett involverande arbetssätt kan ta tillvara på allas kunskap och hitta de bästa lösningarna för projektet, säger Hampus Jakobson arbetschef på Veidekke Anläggning.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn. Det geografiska läget och anknytningarna till järnväg gör att import- och exportföretag i hela Skandinavien och Östersjöregionen lätt kan nå Göteborgs hamn. Göteborgs hamn har ett brett utbud av fartygslinjer både inom och utanför Europa och är den enda hamnen i Sverige som har kapacitet att ta emot de största containerfartygen med direktförbindelser till andra världsdelar. I Göteborgs hamn finns terminaler för ro/ro, containrar, passagerare, olja och bilar.

För mer information, vänligen kontakta:

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 706-14 91 90

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 19