Veidekke satsar framåt

Veidekke förbereder “nästa steg”, stärker ledningsorganisationen och tillsätter Kommersiell direktör i Sverige.

Veidekke satsar framåt

Veidekke förbereder “nästa steg”, stärker ledningsorganisationen och tillsätter Kommersiell direktör i Sverige.

Nästa år, 2013 har Veidekke funnits i Sverige i 15 år. Den svenska verksamheten är organiserad i två enheter; Veidekke Bostad, med fokus på projektutveckling av bostäder och Veidekke Entreprenad, med hus- och anläggningsbyggande samt viss asfalt och täktverksamhet.  Vi är nu sammanlagt ca 1 100 anställda och omsätter mer än 4 mdr SEK. Veidekke i Sverige tillhör de allra största företagen i skiktet närmast under de ”fyra stora”. I Skandinavien som helhet är Veidekke fjärde störst med en marknadsledande position i moderlandet Norge där verksamheten också omfattar Asfalt och Industri m m.

Veidekke betraktar Sverige som sin viktigaste tillväxtmarknad och har de närmaste åren som ambition att ta ”nästa kliv” med ambition att stärka sin position och konkurrensförmåga gentemot de dominerande marknadsaktörerna.

För det syftet vidtas nu åtgärder för att stärka den interna samordningen. En gemensam ledningsfunktion mellan de olika specialiserade enheterna inrättas under ledning av Per-Ingemar Persson. Till denna knyts vidare Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad samt Erik Alteryd, VD Entreprenad samt företagens HR-chefer.

Till den nya ledningsfunktionen knyts också Lennart Weiss som per den 1 december tillträder en befattning Kommersiell direktör med särskilda uppgifter inom överordnad affärsstrategi, varumärke och samhällskontakter. Lennart Weiss har tidigare arbetat inom Veidekke Sverige och Veidekke Bostad med ansvar för försäljning, marknadsföring och kommunikation men har de senaste drygt 4 åren varit VD för fastighetskonsulten NAI Svefa och där genomfört ett omfattande förändringsarbete.

- När Veidekke i Sverige nu fattat beslut om att ta ”nästa steg” är vi mycket glada över att åter kunna knyta Lennart Weiss till oss i en nyckelposition. Lennart är en utpräglad ”förändringsledare” med en lång karriär bakom sig inom bostads- och fastighetsbranschen men också värdefulla erfarenheter som organisationskonsult och från politik och samhälle, säger Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör med övergripande samordningsansvar för Veidekke i Sverige. 

För ytterligare information:

Per-Ingemar Persson, 070-514 42 40

Kai Henriksen, Kommunikationschef, Veidekke ASA, 0047 905 19 360

Lennart Weiss, 070-521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg