Veidekke ska utveckla Landvetter Södra

Veidekke Bostad kommer att ingå i det konsortium som ska utveckla Landvetter Södra – en modern, internationell och mänsklig stad för minst 25 000 invånare. Det står klart sedan Landvetter Södra Utvecklings AB utsett de byggherrar som fått förtroendet att, tillsammans med bolaget och Härryda kommun, driva utvecklingen.

Veidekke Bostad kommer att ingå i det konsortium som ska utveckla Landvetter Södra – en modern, internationell och mänsklig stad för minst 25 000 invånare. Det står klart sedan Landvetter Södra Utvecklings AB utsett de byggherrar som fått förtroendet att, tillsammans med bolaget och Härryda kommun, driva utvecklingen.

Landvetter Södra ligger strategiskt mellan Göteborg och Borås, samt nära till Göteborg Landvetter Airport. Där ska en helt ny stad för minst 25 000 invånare byggas med byggstart 2020. Totalt sex byggherrar, däribland Veidekke Bostad, har fått uppdraget att utveckla den nya staden.

- Vi är stolta och väldigt glada över förtroendet att få medverka till utvecklingen och förverkligandet av en helt ny stad i en expansiv del av regionen säger Charlotta Nilsén, regionchef sydväst, Veidekke Bostad.

Ett stort antal företag visade intresse för att delta i utvecklingen av Landvetter Södra. Sex av dem valdes ut utifrån krav på hållbarhet, innovativ höjd och internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

- Efter en lång och noggrann process med många intressanta och kompetenta aktörer som visat intresse är det fantastiskt att ha landat i de sex bolag vi nu har valt ut. Nu kan vi börja det spännande arbetet med att konkretisera och visualisera för den unika stad vi vill skapa med människan i centrum, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Nu bildas ett konsortium som ska utforma strategi och plan för arbetet med att utveckla den första etappen av Landvetter Södra. Till att börja med är det 15 hektar med blandad bebyggelse, främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City.

Detaljplanearbetet som blir exploatörsdrivet väntas påbörjas under andra halvan av 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Nilsén, regionchef sydväst, Veidekke Bostad AB, 070-600 30 87,
charlotta.nilsen@veidekke.se

Mikael Blom, affärsutvecklare, sydväst, Veidekke Bostad AB, 072-218 59 31,
mikael.blom@veidekke.se

Olof Olausson, affärsutvecklare, sydväst, Veidekke Bostad AB, 076-126 40 45,
olof.olausson@veidekke.se

Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB, 0766-649 48 95,
maria.adahl@harryda.se