Veidekke starkt kritiska mot Fi angående amorteringskravet

I dag har Veidekke skickat in ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av att Fi inför ett amorteringskrav på bostadslån från och med den 1 augusti 2015. I remissvaret riktar Veidekke stark kritik mot förslaget och varnar för minskad bostadsefterfrågan.

Veidekke starkt kritiska mot Fi angående amorteringskravet

I dag har Veidekke skickat in ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av att Fi inför ett amorteringskrav på bostadslån från och med den 1 augusti 2015. I remissvaret riktar Veidekke stark kritik mot förslaget och varnar för minskad bostadsefterfrågan.

– Vi utgår från att Finansinspektionen drar tillbaka förslaget och prövar andra alternativ för att bygga upp hushållens eget kapital. Skulle de fortsätta på inslagen linje är det vår förhoppning att de istället utfärdar en allmän rekommendation till bankerna om att upprätta individuella amorteringsplaner för respektive hushåll, alternativt att man inför olika amorteringskrav för nyproducerade bostäder och bostäder som omsätts i beståndet samtidigt som bolånetaket tas bort, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke i Sverige.

Det oberoende analysföretaget Evidens har under vintern gjort en djupanalys av sambandet mellan bostadsbyggande och finansiering. Analysen visar att den svenska bolånesektorn är relativt stabil och värdet på tillgångarna ökar snabbare än skulderna. Det är framför allt de kapital- och resursstarka hushållen som lånar mest och de är synnerligen stryktåliga vid en konjunkturnedgång. Inte ens Fi:s årliga bolånerapport visar några tendenser på att nuvarande belåningsgrader hotar den finansiella stabiliteten.

– Det Sverige saknar, är en bostadspolitik som både stimulerar efterfrågan och ökar rörligheten. Bolånetaket slår hårt mot unga resurssvaga hushåll och sedan realisationsvinstskatten infördes har fler äldre valt att bo kvar i överdimensionerade bostäder eftersom det är för dyrt att flytta. Nu riskerar ett generellt amorteringskrav att bli spiken i kistan för de unga och det är högst troligt att förslaget kommer att påverka bostadsefterfrågan och därmed nyproduktionen negativt, säger Lennart Weiss.

Just nu utgör det relativt höga byggandet en väsentlig del av den ekonomiska tillväxten och ett minskat bostadsbyggande skulle få stora effekter på samhällsekonomin i stort – direkt genom en ekonomisk nedgång, indirekt genom negativa effekter både för bostads- och arbetsmarknaden.

– Finansinspektionens förslag kommer att slå mot den reala ekonomin och Fi måste på större allvar förstå att förslaget om amorteringskrav intervenerar i ett känsligt system med mycket komplicerade samband där ytterligare negativa åtgärder kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Lennart Weiss.

Läs hela remissvaret här

För mer information, kontakta:Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige, lennart.weiss@veidekke.se, 070–521 37 81

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg