Veidekke utför renovering av Läppstiftet

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av Vasakronan att modernisera en av Göteborgs mest attraktiva kontorsbyggnader, i folkmun kallad ”Läppstiftet”. Insidan förnyas för att erbjuda moderna lokaler med utsikt mot älven och byggnadens koppling till vattnet förstärks med en ny entré vänd mot Lilla Bommens hamn som får namnet Älvporten.

Veidekke utför renovering av Läppstiftet

Veidekke Bygg Väst har fått i uppdrag av Vasakronan att modernisera en av Göteborgs mest attraktiva kontorsbyggnader, i folkmun kallad ”Läppstiftet”. Insidan förnyas för att erbjuda moderna lokaler med utsikt mot älven och byggnadens koppling till vattnet förstärks med en ny entré vänd mot Lilla Bommens hamnsom får namnet Älvporten.

Genom att ett antal bjälklag/broar byggs mellan de två befintliga ”skeppen” i huset skapas den 9 000m2 stora kontorsytan. Projektet består av en stoppstandarsdel och senare hyresgästanpassningar. I stoppstandarden rivs alla installationer och all invändiga väggar/ytskikt samt nya installationer installeras. Den nya delen genomsyrar hög standard och flexibilitet.

- För oss är det viktigt att välja en entreprenör med erfarenhet och kunskap från tidigare samverkansprojekt. Veidekke har en väl utvecklad modell för samverkan och de har från tidigare samarbete visat att de värnar om våra befintliga hyresgäster, vilket är mycket viktigt, säger Magnus Tengberg affärsområdeschef på Vasakronan.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på cirka 110 MSEK. Ombyggnationen är redan igång och kontorslokalerna beräknas vara inflyttningsklara våren 2018.

- Vi är otroligt glada och stolta över att få ha fortsatt förtroende från Vasakronan. Redan i tidigt skede har vi involverat samtliga i en workshop för att skapa samsyn kring målbilden. Vi fortsätter genom hela projektet med kontinuerliga involveringsmöten för en säkrare, effektivare och roligare produktion. Med Involvering fångar vi den kollektiva intelligensen, där fler hjärnor på riktigt tänker bättre än en, säger Christer Carlberg arbetschef på Veidekke

All ICE/VDC-projektering sker på plats i befintliga lokaler där alla har närhet till huset i sig och produktionspersonalen är på plats. Underentreprenörer som rivning och installationer är upphandlade enligt samverkansmodellen.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Carlberg, arbetschef Veidekke, tel. +46 708232556

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke, tel. +46 705819720

Magnus Tengberg, affärsområdeschef Vasakronan, tel. 031-743 42 11

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete. Det gäller våra egna medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Om det fungerar? I dag är vi Skandinaviens fjärde största företag i branschen. Och vi har redan satt ett rejält avtryck i Sverige.

Titel Filtyp
mhafzycqhyb3c4pktb0r jpg