Veidekkes marknadsrapport: Kreditrestriktioner sänker bostadsbyggandet

Under hösten 2017 föll bostadspriserna, främst i storstadsregionerna. Av Veidekkes marknadsrapport, Den Svenska bostadsmarknaden framgår att huvudskälet till prisfallet är de kreditrestriktioner som Finansinspektionen och bankerna infört. Utbudet spelar viss roll i lokala marknader men kreditrestriktioner spelar den helt avgörande rollen.

Veidekkes marknadsrapport: Kreditrestriktioner sänker bostadsbyggandet

Under hösten 2017 föll bostadspriserna, främst i storstadsregionerna. Av Veidekkes marknadsrapport, Den Svenska bostadsmarknaden framgår att huvudskälet till prisfallet är de kreditrestriktioner som Finansinspektionen och bankerna infört. Utbudet spelar viss roll i lokala marknader men kreditrestriktioner spelar den helt avgörande rollen.

-Priserna föll mest i marknader med höga priser och skulder, oavsett storleken på utbudet av nya bostäder. Det är uppenbart att bankernas lägre skuldkvotstak och högre kalkylräntor, som infördes våren 2017, tillsammans med de nya amorteringskraven slår hårdast i marknader där priserna är högst, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Av rapporten framgår också att kreditrestriktioner påverkar bostadsbyggandet. Enligt den kartläggning som presenteras i rapporten sjönk de publika bostadsutvecklarnas försäljning med 15 - 30 procent under andra halvan av 2017 jämfört med samma period föregående år. Eftersom trenden fortsatt under våren 2018 är Veidekkes analys att det totala bostadsbyggandet kommer att minska med 25 - 30 procent de närmaste 2 – 3 åren.

–Kreditrestriktionerna gör att hushållens ekonomiska förutsättningar att efterfråga den bostad de behöver minskar. Med minskad efterfrågan faller bostadsbyggandet och de som drabbas allra hårdast är hushåll med lägre inkomster och som saknar kapital. Nyproducerade hyresrätter ger ännu högre boendekostnader och är därmed inget reellt alternativ för ekonomiskt svaga, menar Lennart Weiss.

För ytterligare information:

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige, 070-521 37 81

Linda Jonsson, analytiker, Veidekke Sverige, 070- 561 21 47

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 lawrx9s3cykhhtxueb2x jpg