Revision

Den externa revisorn väljs av bolagsstämman, som årligen godkänner revisorsarvodet. Extern revisor är oberoende från Veidekke ASA och bekräftar skriftligen varje år att kraven på oberoende har uppfyllts.

Veidekke har riktlinjer för de tilläggstjänster som tillhandahålls av revisorn och vilken omfattning dessa tjänster kan ha. Veidekkes externa revisor är EY genom statsauktoriserade revisorn Anders Gøbel.

Kontakta oss