header

Valberedningen

Valberedningen i Veidekke består av tre ledamöter. De har till uppgift att nominera ledamöter till styrelsen och föreslå arvoden.

Om valberedningen

Veidekke har en valberedning som är reglerad i bolagsordningen. Valberedningen nominerar ledamöter till styrelsen och föreslår arvoden. Förslagen behandlas på bolagsstämman. Valberedningen består av minst tre ledamöter. Dessa väljs av bolagsstämman. Ledamöterna bör representera aktieägarna. En majoritet av dem ska vara oberoende i förhållande till styrelsen och bolagets ledning.

Valberedningens medlemmar

Tine Fossland

Tine Fossland (f. 1986) är fondförvaltare på Folketrygdfondet. Hon har varit anställd av Folketrygdfondet sedan 2015 och har tidigare arbetat på EY och PWC.

Fossland är utbildad vid Norges Handelshøyskole och HEC Paris med en masterexamen i finansiell ekonomi och hållbar utveckling.

Erik Must

Erik Must (f. 1943) är styrelseordförande i Fondsfinans ASA och Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS.

Han har varit VD för Fondsfinans och har haft styrelseuppdrag i flera bolag. Blans annat som styrelseordförande i Arendals Fossekompani, Gyldendal och Erik Must AS.

Erik Must är utbildad civilekonom från Handelshøyskolen i Köpenhamn. Erik Must och hans hustru Annelise är bland Veidekkes största aktieägare.

Arne Austreid

Så skickar du in förslag til styrelsekandidater

Aktieägare kan skicka in förslag på styrelsekandidater till valgkomiteen@veidekke.no.

Kontakta oss