190 nya bostäder i Hildedal, centrala Göteborg

Veidekke Bostad AB kommer i ett samverkansprojekt med Trollängen Bostad AB att skapa 190 lägenheter vid Wieselgrensgatan i Hildedal. Av de 190 lägenheterna kommer Trollängen Bostad AB att uppföra samt förvalta 50 hyresrätter.

Veidekke Bostad AB kommer i ett samverkansprojekt med Trollängen Bostad AB att skapa 190 lägenheter vid Wieselgrensgatan i Hildedal. Av de 190 lägenheterna kommer Trollängen Bostad AB att uppföra samt förvalta 50 hyresrätter.

”De nya bostäderna i Hildedal kommer, tillsammans med bland annat Kvillebäcken och kommande delar av centrala Älvstaden, förstärka samt förtäta Göteborgs centrum. Veidekke Bostads bidrag till denna utveckling är att i Hildedal bygga 140 efterfrågade bostadsrätter”, säger Olof Olausson regionchef Veidekke Bostad AB.

I nära anslutning till lägenheterna kommer det finnas kommersiell service, dels på Backaplan och dels vid Wieselgrensplatsen. Förskola finns tvärs över Wieselgrensgatan och skolor inom en kilometers radie. Området ligger vackert och består till en del av en gammal äppellund, av vilken spår ännu kan skönjas.

Bygglov kommer att sökas till våren 2012 och säljstart planeras till sommaren.

Fakta om Trollängen Bostad AB
Ett snabbväxande fastighetsbolag i Göteborgsregionen.
När Hildedal är klart förvaltas 340 lägenheter, en bra bit mot delmål på 500 lägenheter.
Hildedals attraktiva hyresrätter kommer att bli sökbara via Boplats Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Olausson, regionchef Veidekke Bostad AB
Telefon: +46 31 50 56 45
Mail: olof.olausson@veidekke.se

Anders Börjesson, Trollängen Bostads AB
Telefon: +46 513 250 70
Mail: anders@trollangenbostad.se

Max Ney, kommunikationschef Veidekke i Sverige
Telefon: +46 70 440 20 21
Mail: max.ney@veidekke.se

Titel Filtyp
PDF pdf