header

6 av 10 störs av trängseln i Stockholms innerstad

Mer än 6 av 10 stockholmare, 64 procent, störs av trängseln i Stockholms innerstad och hälften vill att politikerna på lång sikt ska jobba för en bilfri innerstad. Det visar Novus opinionsundersökning som Veidekke lät göra i samband med att president Obama besökte Stockholm.

Mer än 6 av 10 stockholmare, 64 procent, störs av trängseln i Stockholms innerstad och hälften vill att politikerna på lång sikt ska jobba för en bilfri innerstad. Det visar Novus opinionsundersökning som Veidekke lät göra i samband med att president Obama besökte Stockholm.

– Stockholmarna är trötta på trängseln och fick under ett par dagar chansen att känna hur luftig en bilfri innerstad skulle kunna vara, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på bygg- och anläggningsföretaget Veidekke.

Hela 52 procent anser att Stockholms politiker på lång sikt bör jobba aktivt för att uppnå en bilfri innerstad. I åldersgruppen 18–29 år är andelen 63 procent och bland studenter är den ännu högre.

– Dagens trafiklösningar måste integreras med morgondagens utmaningar. Det innebär bland annat mer kollektivtrafik och mindre bilar på gatuplan, så att ett blomstrande gatuliv kan växa fram i stället. Det stämmer helt med Veidekkes vision om det ”Nya gröna Stockholm” som presenterades tidigare i år, konstaterar Lennart Weiss.

Andelen rödgröna väljare som på lång sikt vill ha en bilfri innerstad är 59 procent. Det är något högre än bland alliansväljare, där andelen är 46 procent. 

Fakta:

Opinionsundersökningen har genomförts av Novus genom en slumpmässigt rekryterad webbpanel under perioden 5–10 september. 1 001 intervjuer genomfördes bland allmänheten i Stockholms län i åldrarna 18–79 år.

Länkar:

Novus undersökning: Stockholmarnas attityd till en bilfri innerstad i samband med president Obamas besök.

Veidekkes vision: Nya gröna Stockholm.

För mer information kontakta:

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke, Tfn: 070-521 37 81

Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, Veidekke, Tfn: 070-260 02 65