Alla involveras och effektiviteten ökar med VDC

Siffror och platta ritningar levandegörs i 3D-modeller. Möten som involverar alla minskar risken för tankefel och merarbete. Veidekke Entreprenad i Helsingborg har precis provat på VDC i produktionen.

Malin Persson och Andreas Johansson

Siffror och platta ritningar levandegörs i 3D-modeller. Möten som involverar alla minskar risken för tankefel och merarbete. Veidekke Entreprenad i Helsingborg har precis provat på VDC i produktionen.

Rumskompletteringen för de 83 hyreslägenheterna på Kullavägen i Helsingborg skulle precis påbörjas när man valde att implementera VDC i produktionen i februari.

Det kunde man göra med hjälp av Malin Persson och Andreas Johansson, två blivande högskoleingenjörer inom byggteknik från Lunds universitet, Campus Helsingborg som ville skriva sitt examensarbete på Veidekke.

– Vi hade ett par andra förslag och hade inte hört talas om VDC innan Veidekke föreslog det som ämnet för vårt exjobb. Nu när vi vet mer tycker vi det är konstigt att man inte tar upp VDC i skolan, trots att det är en metod som utvecklats under lång tid och som med all säkerhet kommer användas i stor utsträckning i branschen framöver, säger Malin Persson.

Då litteraturen är knapphändig fick studenterna hålla till godo med rapporter, från framförallt Stanforduniversitetet där VDC har sina rötter och som Veidekke har ett tätt samarbete med.

– Det saknas en ”så-gör-du-guide”, så det var en utmaning i början. Vi fick lära oss mycket under resans gång, personalens synpunkter var till stor hjälp, säger Andreas.

De fokuserade på visualiseringsdelen inom VDC och gjorde 3D-animeringar som guidar tittaren igenom hela bygget, från entrédörren, genom trapphusen och in i lägenheterna, varvat med fotografier över samma vyer. På så sätt visualiserades kommande veckors arbete: uppsättning av lister, montering av fönsterkarmar, badrums- och köksinredning och garderober. Till det kopplades arbetslistor och tidsplaner och efterhand gjordes fler bilder över våningsplanen som visade hur långt man kommit i processen. När de två arbetslagen fick ta del av materialet uppstod intressanta diskussioner, berättar studenterna.

– Visualiseringen väckte en del tankar gällande arbetsutförande och logistik men man upptäckte också saker som kan vara svårt att se på en vanlig ritning, som att en krokhållare var placerad på ett olämpligt ställe i badrummet, säger Malin.

Slutsatserna som studenterna drar av sitt arbete är att VDC ökar effektiviteten, inte bara för att ritningsläsningen och planeringen förenklas, misstag och kollisioner lättare kan undvikas utan kanske framförallt för att alla som är involverade i byggprocessen kan vara med och påverka.

Snickaren Stefan Jönsson tyckte att upplevelsen var positiv.

– Att få helhetsperspektivet gör arbetet smidigare på många sätt och jag tycker det är bra, speciellt för oss som arbetar på ackord, att alla får en uppfattning om hur lång tid ett moment ska ta.

Jonas Petersson, projektchef på Veidekke Entreprenad, Region Bygg Syd, ser fram emot att arbeta mer med VDC i framtiden:

– Vi har på denna korta tid sett hur vi får en ökad effektivitet, medvetenhet och bättre överblick. Arbetsberedning och erfarenhetsåterföring är viktiga bitar som vi ständigt måste försöka förbättra och VDC är ett bra verktyg för det. Och precis som med MI så handlar det om betydelsen av att arbeta tillsammans för att nå våra mål på bästa sätt, säger han.

För mer information, kontakta gärna
Jonas Peterson
, projektchef, Veidekke Entreprenad Bygg Syd, 076 832 91 40
Stefan Wegner, arbetschef, Veidekke Entreprenad Bygg Syd, 076 832 91 22
Åsa Edman, kommunikationschef, Veidekke Entreprenad, 076 126 40 44


Datum Titel Filtyp
0001-01-01 clzkz7ykm9dpy5nwbsxd jpg
0001-01-01 wc9mjt6j0m3j14sqbpqc jpg