Anders Arfvén, ny affärsområdeschef för Veidekke Bygg i Sverige

Veidekke har rekryterat Anders Arfvén till rollen som ansvarig för affärsområde Bygg i Veidekke Entreprenad AB. Som affärsområdeschef kommer han att ingå i Veidekke Sveriges ledningsgrupp samt i styrelsen för Veidekke Bostad och Hoffmann. Arfvén kommer närmast från Peab Sverige AB, där han förnärvarande arbetar som divisionschef för Nordost.

Anders Arfvén, ny affärsområdeschef för Veidekke Bygg i Sverige

Veidekke har rekryterat Anders Arfvén till rollen som ansvarig för affärsområde Bygg i Veidekke Entreprenad AB. Som affärsområdeschef kommer han att ingå i Veidekke Sveriges ledningsgrupp samt i styrelsen för Veidekke Bostad och Hoffmann. Arfvén kommer närmast från Peab Sverige AB, där han förnärvarande arbetar som divisionschef för Nordost

– Med Anders Arvéns breda erfarenhet och kompetens inom husbyggnadsverksamhet stärker vi affärsområdet Bygg. Hans intresse och fallenhet för involverande arbetsprocesser och affärsutveckling nära kunderna kommer också att bidra positivt till Veidekkekoncernens satsning på Sverige, säger Per-Ingemar Persson, koncerndirektör för Veidekke i Sverige.

Efter många väldigt fina och utvecklande år i Peab känns det spännande och utmanade att gå vidare inom byggbranschen. Att börja på Veidekke känns rätt och jag tror på deras arbetssätt där man i ett tidigt stadie involverar både kund, medarbetare och konsulter för en effektiv men även säker produktion, säger Anders Arfvén. Det är en kultur jag känner igen mig i och Veidekkekoncernens ambitioner att växa i Sverige är spännande. Veidekke arbetar också med att ha med sina medarbetare i olika interna beslutsprocesser vilket tilltallar mitt eget sätt att arbeta.

Sedan i april 2013 är Veidekke Entreprenad uppdelat i två affärsområden. Affärsområde Anläggning, där Per Brinck är chef och affärsområde Bygg, där nu Anders Arfvén blir chef. I affärsområde Anläggning ingår regionerna Anläggning Öst, Anläggning SydVäst, Tunnel & bergrum, Tillväxt och Industri. I affärsområde Bygg ingår Bygg Stockholm, Bygg Väst och Bygg Syd. Ansvarig för Veidekke i Sverige, som förutom Veidekke Entreprenad inkluderar Veidekke Bostad, är Per-Ingemar Persson.

Anders, född 1962, var perioden 2002-2008 dotterbolagschef på Kungsfiskaren Bygg och Fastighets AB i Stockholm. I hans nuvarande arbete som divisionschef (sedan 2008) ansvarar har för en geografi i Peab som bland annat täcker Närke, Östergötland samt hela Norrland. 

Han sitter i Byggindustrins region Öst (Stockholm) styrelse samt Stockholms Byggmästareförenings styrelse och ständig medlem i Byggnadsföreningen. Eftersom Anders intresse för branschfrågor och affärer är stort arbetar Anders också i två utskott, rotutskottet samt det nationella LOU-utskottet, som arbetar med upphandlingsfrågor och är en remissinstans.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Per-Ingemar Persson, koncerndirektör Veidekke Sverige, 0705 14 42 40

Fredrik Lansinger, personalchef Veidekke Entreprenad, 0725 26 76 76

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, 0761 26 40 44 

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg