Ändringar i Veidekkes koncernledning

I samband med det förestående bytet av koncernchef på Veidekke gör bolaget ändringar i koncernledningens ansvarsområden.

Ändringar i Veidekkes koncernledning

I samband med det förestående bytet av koncernchef på Veidekke gör bolaget ändringar i koncernledningens ansvarsområden.

Koncernets operativa enheter ska framöver ledas av tre koncerndirektörer.

  • Per-Ingemar Persson kommer att ansvara för Veidekkes verksamhet i Sverige och Danmark. Verksamhetsgrenen blir indelad i fyra enheter: Veidekke Bostad, Veidekke Anlegg Sverige, Veidekke Bygg Sverige och Hoffmann.
  • Dag Andresen kommer även i fortsättningen att leda de fyra enheterne inom Veidekke Entreprenør, dvs. byggregionerna Øst, Syd, Nord/Vest och region Anlegg.
  • Jørgen Wiese Porsmyr, nuvarande CFO (ekonomi- och finanschef) kommer att få ansvaret för enheterna Veidekke Industri och Veidekke Eiendom i Norge.

Ändringarna träder i kraft den 15 april i år. Från detta datum tar Arne Giske över ansvaret för de operativa enheterna i koncernen (COO). Jørgen Wiese Porsmyr behåller sin nuvarande roll som CFO tills tjänsten blivit tillsatt.

Syftet med ändringarna är både att förnya och förstärka. – Särskilt viktigt är det att vi nu samlar enheterna i Sverige under en gemensam ledning för att stärka vår position på denna marknad. På så sätt kan vi dra nytta av flera duktiga ledare och deras kompetens, samtidigt som vi skapar ledarteam som kan ge Veidekke ett ännu starkare ledarfokus, säger Arne Giske.

För mer information kontakta:

Kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen, tel +47 21 05 77 04/+47 905 19 360.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg