AtteWeiss blå-röda valmanifest: 15 förslag till blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken

Enda sättet att få en fungerande bostadssituation i Sverige är en blocköverskridande överenskommelse efter valet. Därför har Stefan Attefall, f d Bostadsminister (KD) och Lennart Weiss, bostadsdebattör och kommersiell direktör på Veidekke (S), tagit fram ett valmanifest som går att förverkliga – oavsett regeringsbildning efter valet.

AtteWeiss blå-röda valmanifest: 15 förslag till blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken

Enda sättet att få en fungerande bostadssituation i Sverige är en blocköverskridande överenskommelse efter valet. Därför har Stefan Attefall, f d Bostadsminister (KD) och Lennart Weiss, bostadsdebattör och kommersiell direktör på Veidekke (S), tagit fram ett valmanifest som går att förverkliga – oavsett regeringsbildning efter valet.

Efter ett antal år av ökat bostadsbyggande är nu trenden bruten. Bostadsbyggandet kommer att minska de kommande åren med resultat att Boverkets målbild om cirka 500 000 bostäder till 2025 missas grovt. Förlorarna blir de som redan har en svag ställning på bostadsmarknaden - unga, förstagångsköpare och ekonomiskt svaga grupper.

- Efter valet kommer bostadspolitiken bli en av den nya regeringens viktigaste utmaningar även om den inte kommer att spela en framträdande roll i valrörelsen. För att snabbt komma till rätta med obalanserna på bostadsmarknaden måste den nya regeringen, oavsett färg och sammansättning, skapa förutsättningar för en bred överenskommelse över blockgränsen, säger Stefan Attefall.

AtteWeiss blå-röda valmanifest tecknar med 15 förslag en ram för en bred och långsiktig överenskommelse efter valet den 9 september.

- Fyra problem måste lösas: bostadsbyggandet måste få stabila ramvillkor, rörligheten måste öka, unga och förstagångsköpare måste ges särlösningar och klimatutmaningen måste in i alla samhällsbyggandsbeslut, menar Lennart Weiss.

AtteWeiss valmanifest presenteras vid ett seminarium i Almedalen fredag den 8 juli och finns tillgängligt i sin helhet på bostadspolitik.se. I AtteWeiss valmanifest föreslås:

 1. Tillsätt en styrgrupp för en samlad uppgörelse som leds av statsministern
 2. Se över beslutade kreditrestriktioner
 3. Underlätta för förstagångsköpare
 4. Inför subventionerat bosparande
 5. Främja rörligheten genom ändrad reavinstbeskattning
 6. Bygg trygghets- och äldreboenden
 7. Reformera hyressättningssystemet
 8. Minska skatteskillnader mellan hyrt och ägt boende
 9. Höj bostadsbidragen
 10. Trappa ned ränteavdragen
 11. Reformera strandskyddet och riksintressesystemet
 12. Enklare regler för prisvärda bostäder
 13. Öka antalet kommunala sociala kontrakt
 14. Tillse att klimatfrågan finns med i alla beslut
 15. Säkerställ en ansvarsfull finansiering

För mer information:

Lennart Weiss, 070-521 37 81

Stefan Attefall, 072-513 66 25

Titel Filtyp
rhm2rijyvistaictyfgr jpg
sgokqewva8ha4bhzcek1 jpg
PDF pdf