Berggren & Bergman får uppdrag av Trafikverket

Berggren & Bergman har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ett stigningsfält vid den långa backen vid Muorjevaara på E10 i norrgående riktning i Gällivare kommun. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på 101 MSEK.

Berggren & Bergman får uppdrag av Trafikverket

Berggren & Bergman har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ett stigningsfält vid den långa backen vid Muorjevaara på E10 i norrgående riktning i Gällivare kommun. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på 101 MSEK.

Den långa och branta backen innebär främst vintertid att tunga fordon hade svårt att hålla hastigheten och kan vid halt väglag bli stående på vägbanan. Projektet omfattar ombyggnad av en sträcka på cirka 4 kilometer. Ombyggnaden sker delvis i befintlig vägsträckning och delvis i nytt läge. I nedre Muorjevaara utförs anslutningar som utformas som en ”ögla för vänstersväng”. Vid anslutningarna anläggs vändplatser och i Muorjevaara kombineras denna med en busshållplats. Projektet omfattar också rivning och ombyggnad av befintlig väg, upprustning av enskilda vägar samt nyanläggning av cirka 4,5 kilometer skog-/ägovägar. Syftet är att säkerställa att det inte blir stopp i trafiken samt att minska driftskostnaderna. Projektet påbörjas 2019 och ska vara färdigt hösten 2020.

- Vi ser fram emot att få ta oss an uppdraget med att förbättra standarden på denna viktiga vägsträcka som utgör en viktig länk för den regionala utvecklingen. Berggren & Bergman har strategiskt byggt upp en organisation med hög kompetens och i en involverande samverkan med Trafikverket har vi redan hittat smarta lösningar på utförande, säger Peter Isaksson, VVD på Berggren & Bergman.

I projektet kommer man enligt Trafikverkets riktlinjer att arbeta med fokus på klimat och miljö genom att bland annat projektera klimatsmart och optimera lösningar för att minska miljöpåverkan.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord, tel. +46 733 01 74 38
Peter Isaksson, VVD Berggren & Bergman, tel. +46 705 60 62 92

Titel Filtyp
duilfotkvuzhk5c4cfrl jpg