Bostadsköpare optimistiska om marknaden och framtiden

​Coronapandemin och den efterföljande osäkerheten i omvärlden tycks inte ha påverkat de svenska bostadsköparnas syn på bostadsmarknaden nämnvärt. I en undersökning som genomförts på uppdrag av Veidekke Eiendom svarar åtta av tio köpare att de ser fram emot, och känner glädje inför, sitt bostadsköp. De är även optimistiska i synen på den egna ekonomin och sina jobb.

Coronapandemin och den efterföljande osäkerheten i omvärlden tycks inte ha påverkat de svenska bostadsköparnas syn på bostadsmarknaden nämnvärt.

I en undersökning som genomförts på uppdrag av Veidekke Eiendom svarar åtta av tio köpare att de ser fram emot, och känner glädje inför, sitt bostadsköp. De är även optimistiska i synen på den egna ekonomin och sina jobb.

Undersökningen genomfördes i syfte att kartlägga kunders och intressenters eventuella oro i samband med bostadsköp. Intervjuerna utfördes under april månad, då drygt 18 000 intressenter och drygt 500 köpare tillfrågades av företaget Evidence Strategy om hur de ser på nuläget. Bland annat fick de frågor om huruvida de känner oro med anledning av Coronavirusets spridning och myndigheternas restriktioner, och om hur de ser på framtiden.

Resultatet är optimistiskt. Blott 3 procent av de svarande ser pessimistiskt på sin egen framtid, medan 61 procent tror på en god, eller väldigt positiv, utveckling. Bland köparna är synen på det genomförda bostadsköpet nästan uteslutande positiv. Hela 88 procent har hög förväntan på sitt köp, 85 procent ser fram emot sin nya bostad och 83 procent känner glädje. En tredjedel säger sig känna viss oro för att inte få sin nuvarande bostad såld till det pris man tidigare hoppats, med anledning av läget i omvärlden.

Oron i omvärlden går inte obemärkt förbi. Knappt hälften, 47 procent, känner oro över världsekonomins utveckling. Något färre, 44 procent, känner även oro för den svenska ekonomi. Däremot är tilltron till det egna hushållets ekonomiska utveckling stor. 42 procent ser framför sig en väldigt eller extremt stark utveckling av den egna ekonomin, medan 16 procent säger sig vara ”något pessimistiska.” Oron är även låg när det kommer till yrkesliv och hälsa. 17 procent känner oro kring den svenska sjukvårdens kapacitet, men blott nio procent är oroliga för sin personliga hälsa. Något fler, 12 procent, är oroliga över att förlora sin anställning.

På frågan om hur de vill förbereda och genomföra sin bostadsaffär svarar 83 procent att de kan tänka sig att delta i säljstarter och visningar i olika digitala kanaler. Hälften (51 procent) uppger dock att de helst, givet att situationen i omvärlden ändrats, skulle föredra fysiska möten framför digitala alternativ.


För ytterligare information, kontakta:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Eiendom, 070-598 56 51
Jonas Engelblom, chef Sälj, marknad och kommunikation, Veidekke Eiendom, 070-22 29 223