Bostadsministern besökte Veidekkes Svanenmärkta flerbostadshus i Annedal 2012

Samtidigt som Veidekkes kundevent pågick i Marabouparken, fick Veidekke celebert besök av bostadsminister Stefan Attefall i vår Svanenmärkta visningslägenhet, brf Strandlycka i boutställningen Annedal 2012.

Bostadsministern besökte Veidekkes Svanenmärkta flerbostadshus i Annedal 2012

Samtidigt som Veidekkes kundevent pågick i Marabouparken, fick Veidekke celebert besök av bostadsminister Stefan Attefall i vår Svanenmärkta visningslägenhet, brf Strandlycka i boutställningen Annedal 2012.

Värd för besöket var Veidekkes teknik- och miljöchef Johnny Kellner. Bakgrunden var att regeringskansliet ville besöka projekt i boutställningen med en stark koppling till miljö. Ett annat projekt de besökte var Svenska Bostäders passivhusprojekt Kulla Gulla i Annedal, som förövrigt också Veidekke byggt på totalentreprenad. 

Bostadsministern var imponerad av Veidekkes satsning på energisnåla hus kombinerat med Svanenmärkning, vilket han offentligt framförde redan under Almedalsveckan på Gotland. Han hoppades att andra byggbolag skulle följa Veidekkes goda exempel inom miljöområdet. Frågor som bostadsministern ställde vid besöket var skälet till varför Veidekke valt att satsa på just Svanencertifiering och vilken omställning vår organisation har gått igenom för att klara Svanens tuffa krav.

- Motivet till att Veidekke valt Svanencertifiering beror på Svanens starka varumärke i hela norden. Undersökningar visar att inte mindre än 98 procent av konsumenterna i Sverige känner till Svanen jämfört med andra miljömärkningar, förklarade Johnny Kellner.

- Den största omställningen har ingenting med teknik att göra utan det handlar snarare om en kraftfull kunskapsuppbyggnad som i de första projekten belastat projekten ekonomiskt i form av intern extra tjänstmannatid. I Veidekkes tredje Svanenprojektet som nu pågår i Stureby i Stockholm, kv Tummaren, bör denna extra tid nu vara helt marginell, sade Johnny Kellner.

Annedal 2012 har förövrigt blivit en stor framgång för Veidekke. Vi har haft ett stort antal besökare, där ett flertal tycker att Veidekkes visningslägenhet är en av utställningens bästa och inte minst har trevliga och engagerade värdar!

Lyssna även på programmet Studio ett i P1 från den 22 augusti med Johnny Kellner och bostadsministern "Energisnåla hus borde vara fler".

Titel Filtyp
zjp3drwcrsef1alyg4mzxq jpg