Boverkets byggmål omöjligt att nå

Byggandet planar ut på en lägre nivå. Åtgärder av politiker och myndigheter kan utlösa prisfall och byggkrasch.

Boverkets byggmål omöjligt att nå

Bostadsbyggandet befinner sig just nu på den högsta nivån sedan de generella subventionerna avskaffades i början av 1990-talet. Föreställningen att byggandet skulle närma sig miljonprogrammets nivåer är dock grovt missvisande. Likaså att det ökade byggandet skulle vara ett resultat av politiska reformer.

- Veidekkes konjunkturrapport visar att det ökade bostadsbyggandet är en ren konjunktureffekt och samvarierar med hög ekonomisk tillväxt, en stark arbetsmarknad, fallande räntor och hushållens finansiella tillgångar, säger Lennart Weiss, Kommersiell direktör på Veidekke.

Baserat på en analys av dels antalet påbörjade lägenheter samt dels de variabler som har störst påverkan på det framtida byggandet(”efterfrågeperspektivet”) konstaterar Veidekkes rapport att bostadsbyggandet tillfälligt kan stiga upp mot ca 48 000 färdigställda lägenheter per år för att därefter åter minska.

- Veidekkes analys visar att Boverkets byggmål är omöjligt att nå. För ökat byggande krävs inte bara att den starka konjunkturen håller i sig, det krävs i tillägg en helt ny typ av politiska stimulanser med syfte att stötta hushållens efterfrågan, menar Lennart Weiss.

Veidekkes rapport visar att det istället finns stora risker på nedsidan. Bostadsbyggande är en verksamhet med långa planeringscykler. Den ökning som skett är resultatet av konjunktur- och marknadssignaler flera år tillbaka. Ökande räntor i kombination med åtgärder från politik och myndigheter som ökar kostnaderna och höjer inträdesbarriärerna till marknaden skulle med hög sannolikhet kunna utlösa en kombination av prisfall och byggstopp. Just nu aviseras en rad åtgärder som politikerna vare sig konsekvensanalyserat för sig eller har en samlad totalbild av.

- Skulle en flera av dessa åtgärder införas brådstörtat finns en stor risk för en politiskt lagad byggkrasch, säger Lennart Weiss.

För ytterligare information:

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn: 070-521 37 81

Linda Jonsson, Analytiker, Tfn: 070-561 21 47

Kristina Andreasson, Kommunikationschef, tfn: 072-516 99 63

Titel Filtyp
guin8ehhxe41pb8t1cvi jpg