BRA Bygg har tecknat avtal om byggnation av nya lokaler för forskning och utveckling åt Fujirebio.

Veidekkes dotterbolag BRA Bygg (Billström Riemer Andersson Bygg AB) har fått uppdraget för GoCo Health Innovation City, att i samverkan utföra en nybyggnation åt FUJIREBIO:s nya lokaler i GoCo Innovation City. Fastigheten är den första att uppföras i kvarteret och kommer vara en viktig kugge i utvecklingen av det resterande området som är beläget i Mölndal söder om Göteborg.

Fujirebio

Veidekkes dotterbolag BRA Bygg (Billström Riemer Andersson Bygg AB) har fått uppdraget för GoCo Health Innovation City, att i samverkan utföra en nybyggnation åt FUJIREBIO:s nya lokaler i GoCo Innovation City. Fastigheten är den första att uppföras i kvarteret och kommer vara en viktig kugge i utvecklingen av det resterande området som är beläget i Mölndal söder om Göteborg.

Avtalet innefattar 7800 m2 nybyggnation av nya lokaler för forskning, produktion och utveckling av analysmetoder för cancerdiagnostik.

Byggnaden planeras vara färdigställd sommaren 2021, med ett ordervärde på ca 185 MSEK.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete där vi tillsammans med beställare och brukare optimerat en byggnad för färdigställande redan sommaren 2021, säger Magnus Andersson på BRA Bygg.

För eventuell ytterligare information kontakta:

Magnus Andersson, Avdelningschef Billström Riemer Andersson Bygg AB, Tel. 031-89 44 03,

magnus.andersson@brabygg.se

Titel Filtyp
ipl9mkykn8gwfnwux9kp jpg