Bra resultat för Veidekke-koncernen

Veidekkes samlade omsättning för tredje kvartalet uppgick till 5029 MNOK (4850 MNOK). Driftsresultatet blev 355 MNOK (311 MNOK) och resultatet före skatt blev 263 MNOK (327 MNOK). Resultatet per aktie blev 1,60 NOK (1,80 NOK). Orderreservern för koncernens entreprenadverksamhet uppgår till 11,2 mrd NOK (14,1 mrd NOK).

Veidekkes samlade resultat för tredje kvartalet 2008 uppgår till 263 MNOK, ett resultat som är något lägre än motsvarande kvartal 2007, främst till följd av en nedvärdering av aktierna i Hansa Property Group ASA.
- Driftsresultatet på 335 MNOK, är åtta procent högre än motsvarande period förra året, vilket jag finner mycket tillfredställande, säger koncernchef Terje R. Venold i Veidekke ASA. Han menar att fokusering på god drift är avgörande för att möta nedgången inom bygg- och anläggningsmarknaden som nu kommer.

Veidekkes samlade omsättning för tredje kvartalet uppgick till 5029 MNOK (4850 MNOK). Driftsresultatet blev 355 MNOK (311 MNOK) och resultatet före skatt blev 263 MNOK (327 MNOK). Resultatet per aktie blev 1,60 NOK (1,80 NOK). Orderreservern för koncernens entreprenadverksamhet uppgår till 11,2 mrd NOK (14,1 mrd NOK)

- Det är inget tvivel om att finansoron och osäkerheten om den vidare utvecklingen nu avspeglar sig i vår order­reserv. Vi går från en hög nivå, och sällan har det väl varit så svårt att förutse vad som skall hända i framtiden. Vi står dock väl rustade, säger Venold, och hänvisar till koncernens solida finansiella ställning och mycket starka organisation.

Bra i Norge
Den norska entreprenadverksamheten uppvisar även för det tredje kvartalet förstärkt styrka i form av ökad omsättning och vinst. Omsättningen slutade på 2530 MNOK (2382 MNOK), och resultatet blev 169 MNOK (135 MNOK). Det ger en resultatmarginal på hela 6,7 % (5,7 %). Nedgången i bostadsbyggandet kompenseras av en högre aktivitet inom offentlig och privat kontorsbyggande och en stärkt anläggningssektor.

Bostadsutvecklingsverksamheten påverkas negativt av den låga försäljningen, och divisionens resurser koncentreras därför om till fokusering på aktiv värdeutveckling och fördelning av projektportföljen, så att projekten kan startas och genomföras så snart marknadsförutsättningarna förbättras. Till följd av finansoron har Veidekke valt att justera ned värdet på sin aktiepost om 8,7 % i det onoteradebostadsutvecklingsbolaget Hansa Property Group ASA med 69 MNOK för tredje kvartalet.

Industriverksamheten ökade sin omsättning med 22 % för tredje kvartalet i jämförelse med föregående år och uppnådde ett resultat på 147 MNOK (130 MNOK). Asfaltverksamheten stod för den huvudsakliga ökningen, men även de övriga förrättningsområdena präglas av god efterfrågan och en allmänt hög aktivitet.

Veidekkes omsättning i Norge för tredje kvartalet slutade på 3 739 MNOK (3 581 MNOK), och resultatet uppgick till 249 MNOK (324 MNOK).

Bättre i Sverige
Den svenska entreprenadverksamheten uppvisar en positiv utveckling, med speciellt goda resultat inom byggverksamheten i Stockholm och en förstärkt anläggningsverksamhet. Bostadsutvecklingen har haft en klar nedgång i försäljningen och därmed också en nedgång i igångsättandet av nya projekt. Omsättningen i Sverige uppgick till 728 MNOK (618 MNOK) och resultatet till 38 MNOK (26 MNOK).

Oförändrat i Danmark
Den danska verksamheten, Hoffmann A/S, präglas fortsatt av kapacitetanpassningar inom entreprenadverksamheten genom reduktion av antalet anställda och därmed lägre omsättning. Marknaden för utveckling och försäljning av bostäder har avstannat helt. Omsättningen i Danmark uppgick till 505 MNOK (634 MNOK) och resultatet slutade på -8,6 MNOK (-12,7 MNOK).

HMS
Sjukfrånvaro för samtliga anställda i Norge uppgick för tredje kvartalet till 5,5 % (4,9 % ). För samtliga anställda i Sverige till 3,0 % och i Danmark till 2,5 %, exakt samma siffror som för motsvarande period föregående år. H-värdet (antal olyckor med sjukfrånvaro per en miljon arbetstimmar) för koncernen som helhet blev 5,7 (6,4).

For mer information kontakta:
Koncernchef Terje R. Venold, tlf +47 21 05 77 01 / +47 905 82 323, terje.venold@veidekke.no arne.giske@veidekke.no

Koncerndirektör finans Arne Giske, tlf. +47 21 05 77 80 / +47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no

Kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen, tlf +47 21 05 77 04 / +47 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Kvartalsrapporten och övrig finansiell information om Veidekke finns på koncernens hemsida, www.veidekke.no.

Titel Filtyp
PDF pdf