header

Bry dig - säg ifrån!

Temat för Veidekkes HMS*-vecka (säkerhetsvecka) 2016 handlar om att bygga en säkerhetskultur där vi bryr oss om varandra och i högre grad än idag undviker olyckor. Vi ska aldrig gå förbi utan alltid säga till när vi upptäcker situationer som kan leda till skada.

Bry dig - säg ifrån!

Årets HMS-vecka startar den 30 maj och pågår till den 3 juni. HMS-veckan är Veidekkes absolut största arrangemang alla kategorier och syftar till att alla som jobbar i och för Veidekke under veckan skall ha ett extraordinärt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Huvudmålet med HMS-veckan är att bidra till arbetet för helt skadefria arbetsplatser. 2014 beslutade Veidekke att ”noll allvarliga skador” hade första prioritet i vårt säkerhetsarbete. Det är därför vi med glädje kan konstatera att i Veidekke-koncernen 2015 minskade de allvarligaste skadorna med 37 %, men i Sverige kan vi ännu inte mäta en säkerställd nedgång. Vi är nöjda först när vi nått målet noll allvarliga skador.

Från Veidekke-koncernens sida är den viktigaste satsningen att starta arbetet med att förstärka en kultur byggt på följande mening: »Våga säga till när du upptäcker situationer som kan leda till skada».Att skapa en kultur kring nämnd mening är krävande och kommer att ta tid. Arbetet kommer därför inte att begränsa sig till HMS-veckan 2016, utan kommer att vara ett tema som kommer att komma upp på dagordningen vid flera tillfällen framåt.

-Inget är viktigare än att vi jobbar säkert så att alla på våra arbetsplatser kommer hem hela och friska. För att göra det måste vi till en vis del ändra vår attityd och vårt beteende. Vi får aldrig tappa respekt för att de flesta av våra arbetsmoment kan innebära en risk. HMS-veckan ger extra energi och uppmärksamhet åt frågan för att skapa varaktig effekt under året, säger Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke i Sverige

Veidekke har tagit fram en bank av aktiviteter och filmer att diskutera och agera kring, och även bjudit in leverantörer och UE till Veidekkes arbetsplatser för att dela kunskap och erfarenheter.

Önskas mer information, vänligen kontakta

Kathrine Larsson Andrén, HMS-chef Veidekke, tel. +46 703558930

*HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.

Titel Filtyp
yx855qv3n1qc7ot6whze jpg