Convea förvärvar bostadsprojekt på Östermalm

Bostadsutvecklingsbolaget Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta startade 2013 det gemensamt ägda bolaget Convea, med den långsiktiga ambitionen att utveckla bostadsrättsprojekt och bygga upp en portfölj med nyproducerade hyresrättsfastigheter. Nu gör Convea sitt första projektförvärv genom att förvärva andra etappen av bostadsprojektet Svea Fanfar på Östermalm i Stockholm.

Convea förvärvar bostadsprojekt på Östermalm

Bostadsutvecklingsbolaget Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta startade 2013 det gemensamt ägda bolaget Convea, med den långsiktiga ambitionen att utveckla bostadsrättsprojekt och bygga upp en portfölj med nyproducerade hyresrättsfastigheter. Nu gör Convea sitt första projektförvärv genom att förvärva andra etappen av bostadsprojektet Svea Fanfar på Östermalm i Stockholm.

På Valhallavägens solsida, granne med Kungliga Musikhögskolan, Svea Artilleri och Stockholms Stadion kommer totalt ca 350 nya exklusiva våningar att byggas. Första etappen av projektet Svea Fanfar är byggstartad och har en visat en väldigt bra försäljningstakt. Nu förvärvar Convea andra etappen av Svea Fanfar omfattande fyra huskroppar som kommer att inrymma ca 100-125 bostadsrätter.

– Förvärvet av etapp två av Svea Fanfar är en mycket bra start för Convea. Det är ett högintressant projekt, i ett mycket attraktivt bostadsläge i Stockholm, säger Fredrik Palm Chef Fastigheter Sverige på Alecta.

Arbetet med projektet påbörjas under 2015 med planerad försäljningsstart i början av 2016 och byggstart vid årsskiftet 2016/2017.

–  Ambitionen är att Convea skall bli en framträdande aktör på bostadsmarknaden i storstadregionerna Mälardalen, Västra Sverige och Skåne. Förvärvet av andra etappen av Svea Fanfar går helt i linje med vår långsiktiga strategi, säger Per-Martin Eriksson VD Veidekke Bostad.

Convea kommer att fortsätta fylla på sin projektportfölj med nya markanvisningar och förvärv för att utveckla såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Om Convea
Convea utvecklar och förvaltar framtidens bostäder i storstadsregionerna Mälardalen,Västra Sverige och Skåne. Vårt mål är att skapa hyres- och bostadsrätter av hög kvalitet som ger människor ett bekymmerfritt boende och långsiktig avkastning till ägarna. Convea ägs till lika delar av bostadsutvecklaren Veidekke Bostad och tjänstepensionsföretaget Alecta. Veidekke är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag. Alecta förvaltar närmare 600 miljarder kronor åt sina ägare som är två miljoner privatkunder och 33 000 företag.

För mer information:

Veidekke Bostad:
Per-Martin Eriksson, VD
Tfn 070-598 56 51, per-martin.eriksson@veidekke.se

Alecta:
Fredrik Palm, Chef Fastigheter Sverige
Tfn 070-983 82 69, fredrik.palm@alecta.com

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 eyexiidm5m14mc1nmpuw jpg
0001-01-01 oejmspbuyzuq0oucx5cu jpg
0001-01-01 plk9xifnuijgyah1oq5m jpg