Dags att importera den norska bostadspolitiken!

Veidekke lanserar idag en rapport baserad på fem principer för en ny bostadspolitik. Ett marknadsbaserat system med fler ägarlägenheter och stöd till ungdomar och ekonomiskt svaga hushåll ger fler bostäder.

Dags att importera den norska bostadspolitiken!

Veidekke lanserar idag en rapport baserad på fem principer för en ny bostadspolitik. Ett marknadsbaserat system med fler ägarlägenheter och stöd till ungdomar och ekonomiskt svaga hushåll ger fler bostäder.

Principerna har hämtat inspiration från den norska bostadspolitiken. Norge har lägre kostnader för sin bostadspolitik än Sverige. Bostadsbyggandet är år efter år närmare 50 procent högre än i Sverige, trots att befolkningen bara är hälften så stor. 

Den sociala bostadspolitiken avskaffades under stor enighet under 90-talet. Inget har ersatt den och idag har vi stor brist på bostäder.  Politikerna saknar idag helhetssyn och vägledande principer.  Därför tar vi nu initiativet och lanserar en politik för en social bostadsmarknad, säger Lennart Weiss, marknadsdirektör i Veidekke.Veidekkes politik för en social bostadsmarknad:

  • Bostadssektorn ska i grunden vara marknadsbaserad och inte bygga på subventioner. Det är efterfrågan som ska styra.
  • Fler ägda bostäder, både i det befintliga bostadsbeståndet och i nyproduktionen, ställer krav på en tydlig politik för att stötta ungas etablering på ägarmarknaden. Norges modell med ”startlån” underlättar för unga att komma in på bostadsmarknaden. 
  • En politik för ägt boende kan och bör bidra till att skapa en kompletterande hyresmarknad, inte minst lämplig för unga och studenter. Precis som i Norge kan andelen bostäder med uthyrningsdel i nyproduktionen öka.
  • Den marknadsbaserade modellen måste gälla samtliga upplåtelseformer, också hyresbostäder.  
  • Statens roll ska stötta ekonomiskt svaga hushåll.

Ladda ner rapporten här

För mer information:

Lennart Weiss, Kommersiell Direktör Veidekke

070-521 37 81

lennart.weiss@veidekke.se

Kristina Andreasson, Kommunikationschef Veidekke Bostad

072-516 99 63

Kristina.andreasson@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 tuywapvjbgh8ukshmna3 jpg