header

En milstolpe – E18 öppen för trafik

Veidekke har sedan 2009 i olika etapper bidragit till en förbättrad trafiksäkerhet längs E18 – Stockholms västra infart. Från den 23 september är hela nya E18 öppen för trafik.

En milstolpe – E18 öppen för trafik

Veidekke har sedan 2009 i olika etapper bidragit till en förbättrad trafiksäkerhet längs E18 – Stockholms västra infart. Från den 23 september är hela nya E18 öppen för trafik.

Efter cirka fyra år vi är framme vid projektets stora milstolpe. Det känns riktigt bra att släppa på trafiken över våra broar som vi byggt. Alla inblandade i projektet samt det goda samarbetet med Trafikverket har bidragit till detta, säger arbetschef Marcus Nilsson ansvarig för projektet E210.

Ett stort tack till alla som uppoffrat hela helgen för att färdigställa de sista bitarna inför påsläppet av trafiken i måndags. Det känns oerhört skönt att ha nått denna milstolpe. Vi kan nu helt fokusera på de bitar vi har kvar i projektet - cirka ett år, säger arbetschef Hans Perbjörs, ansvarig för projektet E120.

Vägsträckan mellan Hjulsta och Kista har hittills varit hårt olycksdrabbad och vägens låga kapacitet har medför att långa köer bildas i rusningstrafik. Varje dygn passerar ca 50 000 fordon på vissa delar av sträckan. Den trafiklösning som nya E18 erbjuder, med planskilda korsningar, kommer att reducera antalet olyckor avsevärt. Dessutom kommer bullersituationen att förbättras både för de boende utmed vägen och på Järvafältet, dels genom att de nya körfälten placeras längre från bebyggelsen än dagens väg, dels genom att de nya körfälten kommer att ligga lägre än dagens väg.

Projekt E210 består aven ny trafikplats vid Rinkeby, där E18 får en ny riktning mot nuvarande Kymlingelänken. Till trafikplatsen ansluts också väg 279/Ulvsundavägen Entreprenaden omfattar en trafikplats med fyra långa broar, tre broar över gång- och cykelvägar och stödmurar. Total betongmängd är 20 000 kubikmeter. Motorväg, ramper och dammanläggningar byggs också.

Projekt E120, Hjulsta-Spångadalen, omfattar; motorväg (1,8 km) samt lokalväg på sträckan Hjulsta till Spångadalen, betongtunnlar (cut and cover)för E18 och lokalväg, trafikplats i Tensta med bro över E18 samt ytterligare 3 broar över gång- och cykelväg. Uppdraget har krävt omfattande förberedande spontningsarbeten. På ett ställe byggs E18 i tunnel och överdäckas(cut and cover). Överdäckningen är ca 300 meter lång vid vattentornet i Tensta. Uppdraget omfattar även lokalgatan (den nya Hjulstavägen). Lokalvägen innehåller en tunnel med övertäckning på ca 200 meter samt en bro över gång- och cykelväg. I uppdraget ingår även upprättande av konstruktions- och arbetshandlingar för bullerskyddsskärmar samt för delar av belysningsanläggning.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, +46 768400556

Marcus Nilsson, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, +46 703096986

Hans Perbjörs, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, +46 705449828

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, +46 761264044

Titel Filtyp
rnlfktajssbiaeb57qpq jpg