Ett bra andra kvartal för Veidekke

Resultatet för årets andra kvartal visar att Veidekke befinner sig i positiv tillväxt och utveckling. Resultatet före skatt ökar från 208,5 MNOK i fjol till 241,5 MNOK i år, och orderreserven uppgår för närvarande till 15,5 mrd NOK.

Resultatet för årets andra kvartal visar att Veidekke befinner sig i positiv tillväxt och utveckling. Resultatet före skatt ökar från 208,5 MNOK i fjol till 241,5 MNOK i år, och orderreserven uppgår för närvarande till 15,5 mrd NOK. - Årets andra kvartal blev totalt sett mycket starkt for koncernen, trots ett par besvärande projektavvikelser i Danmark och i Sverige. Resultatförbättringen uppgår till hela 16 % och entreprenadverksamhetens orderreserv har förstärkts med 26 % i jämförelse med samma period förra året, säger koncernchef Terje R. Venold.

Veidekkes omsättning för andra kvartalet 2007 uppgick till 4 792 MNOK, att jämföra med 4 023 MNOK för samma period förra året. Driftsresultatet var 212 MNOK (176 MNOK) och resultatet före skatt blev 241,5 MNOK (208,5 MNOK). Detta motsvarar ett resultat per aktie på kr 1,30 NOK (NOK 1,0).

Norge

Vad gäller verksamheterna i Norge bjuder kvartalsresultatet på en mycket glädjande läsning. Entreprenadverksam¬heten uppnådde en resultatmarginal på 5,8 % (4,7 %), högre volymer och en orderreserv på 10 163 MNOK (7 668 MNOK). Bostadsutvecklingen uppvisar också solida resultat med en god försäljningsgrad även om bostadsförsäljningen går något trögare än tidigare. Industri-verksamheten uppvisar en stabil förbättring genom att asfaltverksamheten kom igång tidigt i år och att Veidekke har fått en hög andel nya asfalteringskontrakt.

Danmark och Sverige

I Danmark präglas resultaten starkt av två problemprojekt på Sjælland, som gett ett negativt resultat för andra kvartalet på 45,6 MNOK. Den svenska verksamheten som helhet visar en positiv utveckling, även om kvartalsresultatet i Sverige blev svagare än förväntat till följd av ett förlustprojekt i verksamheten på västkusten.

- Även om vi förväntar oss en lägre tillväxt i jämförelse med de senaste åren, är marknadsutsikterna för såväl internationell ekonomi som för Skandinavien fortsatt goda. Vi ser därför fram emot en fortsatt god bygg- och anläggningsmarknad under andra halvan 2007 och under 2008, avslutar Venold.

Styrelsens rapport för kvartal 2 2007 återfinns som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Koncernchef Terje R. Venold, tlf. +47 21 05 77 01 / +47 905 82 323, terje.venold@veidekke.no Koncerndirektör Finans Arne Giske, tlf.+47 21 05 77 80 /+47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no Kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen, tlf. +47 21 05 77 04 /+47 905 19 3 60, kai.henriksen@veidekke.no

Veidekke ASA är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK. Veidekke har en spridd ägarstruktur där de anställda äger 15 % av aktierna.