​​Ett första spadtag för lärande och forskning

Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg. Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Entreprenör för projektet är Veidekke.

Första spadtag Chalmers Campus Johanneberg.

Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg. Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Entreprenör för projektet är Veidekke.

På plats förutom Stephan Woodbridge och Christer Carlberg från Veidekke fanns Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola, Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus, Sven-Erik Adolfsson, vd för Chalmersfastigheter och Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst.

Veidekkes del av projektet omfattar ombyggnad av ca 30 000 kvm lokalyta som beräknas vara färdigställt i augusti 2017. Entreprenadformen är utförandeentreprenad i samverkan.

-Veidekke bidrar till projektet med en bred och samlad kompetens av samverkansentreprenader. Våra samverkansentreprenader bygger på involveringsom handlar om att skapa ett samspel som utnyttjar allas kompetens.På det sättet skapas förutsättningar för lärande och kontinuerlig utveckling samt ökad lönsamhet för alla, säger Stephan Woodbridge regionchef för Veidekke Bygg Väst

Det är alltså samverkan och integration som ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår. Som ett led i att uppnå den visionen sker nu en omfattande ombyggnad som ska bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer med hållbar utveckling i fokus. De nya lokalerna ska också ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv genom att stråk och mötesplatser skapas genom hela kvarteret, från nuvarande Arkitekturhuset i norr till Johanneberg Science Park i söder. Totalt investerar Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor i projektet.

I Akademiska Hus uppdrag att stärka Sverige som kunskapsnation ingår att långsiktigt säkerställa att campusområden kan utvecklas. Den här satsningen kommer att bidra till en stärkt integration inom Chalmers Samhällsbyggnad samtidigt som närheten till Johanneberg Science Park ger bästa möjliga förutsättningar för ökad samverkan, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Ombyggnaden är ritad av White Arkitekter. Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad.

– Vi är glada över att gemensamt med Akademiska Hus starta detta stora och mycket intressanta förnyelseprojekt inom Campus Johanneberg. Moderniserade och nya mötesplatser ger en betydande kvalitetshöjning till campusmiljöerna som vi gemensamt levererar till Chalmers tekniska högskola, säger Sven-Erik Adolfsson, vd på Chalmersfastigheter.

För mer information:

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Bygg Väst

E-post: stephan.woodbridge@veidekke.seTel: 070 581 97 20

Christer Carlberg, arbetschef Veidekke Bygg Väst

E-post: christer.carlberg@veidekke.se Tel: 070 823 25 56

Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst E-post: birgitta.hohltfaltvandalen@akademiskahus.se Tel:0702-59 24 53
Sven-Erik Adolfsson, VD Chalmersfastigheter

E-post: sven-erik.adolfsson@chalmersfastigheter.seTel: 031-772 62 02

Högupplöst skiss på ombyggnaden av Chalmers Samhällsbyggnad finns här:

http://mynewsdesk.com/se/pressroom/akademiska_hus_ab

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 w7agxj1977t4ef0q6eca jpg
0001-01-01 w7dun0uubjmm6obqez68 jpg