Ett mycket bra tredje kvartal för Veidekke

I 3. kvartal fikk Veidekke en samlet omsetningsvekst på 6,5 % og et resultat før skatt på 271,8 mill. kroner. Dette er på linje med fjoråret, med den største forbedringen for virksomheten i Danmark. Aktivitetene i Norge er for kvartalet preget av at flere store prosjekter er i avslutning, og nye prosjekter er i oppstart, men også her er det en positiv utvikling av marginene. For Veidekkes aktiviteter i Sverige er utviklingen positiv.

- Utsiktene fremover er gode for hele konsernet. Ordrereserven legger på seg ytterligere, og er nå på rekordhøye nesten 13 milliarder kroner som er en vekst på 19 % siden årsskiftet Dette gir grunnlag for optimisme for veien videre. For entreprenørvirksomheten og for aktivitetene innen vår industridivisjon er det få mørke skyer i horisonten, mens vi selvsagt er noe mer spente på utviklingen innen boligsektoren. Her har markedet vært meget godt i hele Skandinavia de senere årene, men nå ser vi tegn på en viss utflating, dog på et høyt nivå, sier Venold.

For aktivitetene innen eiendomsutvikling legger Veidekke opp til et volum på mellom 2000 og 2500 boligenheter for konsernet, med Sverige og Norge som de viktigste markedene. I alle tre land har aktiviteten innen næringseiendom vært lav i lengre tid, men det er nå klare tegn til bedring. Dette gir også entreprenørvirksomhetene fortsatt vekstmulighet ved en utflating eller eventuell nedgang innen boligsektoren.

I sin presentasjon av resultatene for 3. kvartal vektlegger Veidekkes konsernsjef nødvendigheten av fortsatt fokus på de pågående forbedringsprosessene i konsernet. Kjernen i disse prosessene er involvering av alle medarbeidere i planlegging og gjennomføring av prosjektene, fokus på kostnadsutviklingen og kontinuerlig arbeid med bedret risikoforståelse.

Veidekke forventer fortsatt volumvekst i årene fremover, og regner med å anvende noe av sin sterke finansielle kapasitet til å gjennomføre strategiske investeringer for å styrke kapasiteten i konsernet. Veidekkes styre har også vedtatt å åpne for tilbakekjøp av inntil 3 % av egne aksjer. Dette er et tiltak som bidrar til å sikre en optimal finansiell struktur for konsernet, og det er første gang dette gjøres siden Veidekke ble børsnotert i 1986.

Det vises også til styrets rapport for 3. kvartal 2006, som er vedlagt denne pressemeldingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf +47 21 05 77 01 / +47 905 82 323

Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske, tlf +47 21 05 77 80 / +47 905 89 526

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf +47 21 05 77 22 / +47 917 43 856

Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen, tlf +47 21 05 77 04 / +47 905 19 360