Ett starkt andra kvartal för Veidekke-koncernen

God volymtillväxt och bra marginaler, speciellt inom entreprenörverksamheten i Norge, är ett viktigt bidrag till Veidekkes goda kvartalsresultatet på 285 MNOK (242 MNOK 2007).

God volymtillväxt och bra marginaler, speciellt inom entreprenörverksamheten i Norge, är ett viktigt bidrag till Veidekkes goda kvartalsresultatet på 285 MNOK (242 MNOK 2007). - Det är tillfredställande att vi kan uppnå goda resultat trots en trög bostadsmarknad. Främst beroende på bredden i vår verksamhet och vårt starka fokus på marginalen i varje enskilt projekt, säger koncernchef Terje R. Venold.

Veidekkes omsättning för det andra kvartalet 2008 uppgick till 5 581 MNOK, vilket är 16 % högre än motsvarande period förra året (4 792 MNOK). Driftsresultatet blev 266 MNOK (212 MNOK), och resultatet före skatt slutade på 285 MNOK. Detta är 18 % högre än förra året (242 MNOK), och motsvarar ett resultat per aktie på 1,50 NOK (1,30 NOK).

Entreprenadverksamheten i Norge leder vägen

Den norska entreprenadverksamheten hade under andra kvartalet en omsättning på 32 % jämfört med förra året och ett resultat på 204 MNOK, att jämföra med 134 MNOK motsvarande period 2007. Detta ger en resultatmarginal på hela 6,7 % mot 5,8 % förra året. - En glädjande ökning av både volym och intäkter. Ökande aktivitet inom kommersiellt byggande, offentligt byggande och infrastruktur bidrar till att entreprenadverksamheten i Norge lyckats kompensera bortfallet inom bostadsbyggandet, säger koncernchef Terje R. Venold.

Vad gäller bostadsverksamheten gör den låga bostads-försäljningen att det inte startats upp nya bostadsprojekt under andra kvartalet. Divisionens resurser koncentreras därför mot värdeökning av projektportföljen genom utveckling av projekt som kan gå ut till försäljning när marknaden förbättrats.

När det gäller industriverksamheten är asfaltverksamheten mest framgångsrik. Här har man uppnått tillväxt inom såväl volym som lönsamhet. Men även verksamheterna inom grus- och stentäkter och återvinning har varit framgångsrika under kvartalet.

Veidekkes omsättning i Norge under andra kvartalet slutade på 4 125 MNOK (3 260 MNOK), och resultatet blev 266 MNOK (276 MNOK).

Resultatförbättring i Sverige

Den svenska entreprenadverksamheten visar också förbättring, speciellt i Stockholmsregionen. Omsättningen är stabil och marginalerna har blivit bättre kvartal för kvartal. När resultatet för bostadsverksamheten pekar på en viss tillbakagång, beror det först och främst på att projektportföljens profil utgörs av färre projekt som startar under 2008. Omsättningen i Sverige blev 822 MNOK (862 MNOK) och resultatet uppgick till 37 MNOK (22 MNOK).

Danmark konsoliderar

Den danska verksamheten, Hoffmann A/S, präglas fortsatt av konsolidering, och den fortsatta utvecklingen följer målsättningen mot ett nollresultat för 2008. Verksamheten kommer fortsatt att fokusera på selektivitet vid val av nya uppdrag samt förstärkning av projektuppföljning. Omsättningen i Danmark blev 582 MNOK (655 MNOK) och resultatet -4 MNOK (-45 MNOK).

HMS (Hälsa Arbetsmiljö och Säkerhet)

Sjukfrånvaron för samtliga anställda i Norge var under kvartalet 5,3 % (4,8 %). För samtliga anställda i Sverige var sjukfrånvaron 3,2 % (3,2 %) och i Danmark 2,8 % (2,8 %). H-värdet (antal olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar) för hela koncernen blev under andra kvartalet 6,1 (6,4).

För ytterligare information kontakta: Koncernchef Terje R. Venold, tfn +47 21 05 77 01 / +47 905 82 323, terje.venold@veidekke.no Konserndirektör finans Arne Giske, tfn +47 21 05 77 80 / +47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no Kommunikastonsdirektör Kai Krüger Henriksen, tfn +47 21 05 77 04 / +47 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Länk till Veidekke-koncernens kvartalsrapport Q2 2008.