Expansiva Rosersbergs industriområde får en ny trafikplats

Rosersberg industriområde med tätort kommer hösten 2012 att få tillgång till sin efterlängtade direktkoppling mot E4:an.

Rosersberg industriområde med tätort kommer hösten 2012 att få tillgång till sin efterlängtade direktkoppling mot E4:an.

Trafikverket har gett Veidekke i uppdrag att uppföra en direktkoppling till E4:an vid Rosersberg. En förutsättning för en utbyggnad av Rosersbergs industriområdet.

- När vi är klara med E4 Rosersbergs nya trafikplats kommer trafikanterna få tillgång till ett trafiksäkrare vägalternativ. Det är även bra för klimatet då tunga transporter som idag tvingas ta omvägar istället får en direktanslutning, säger Per Brinck regionschef Veidekke Entreprenad

Entreprenaden omfattar bland annat:

  • trafikplats med fyra ramper och två cirkulationsplatser
  • bro för ramp under E4
  • arbete under och invid arlandabanan
  • gång- och cykelväg
  • pumpstation och kommunal dagvattendamm

Kontraktsumma är 155 miljoner kronor. Arbetet beräknas påbörja i april år 2011 och vara klart hösten år 2012.

För ytterligare information kontakta gärna:

Per Brinck, Regionchef Veidekke Entreprenad AB
Tfn: +46 8 635 61 57
Mail: per.brinck@veidekke.se

Hans Perbjörs, Arbetschef Veidekke Entreprenad AB
Tfn: +46 70 544 98 28

Titel Filtyp
PDF pdf