header

Fler bostäder till Liljeholmen, Stockholm - Veidekke förvärvar fastighet i attraktivt sjöläge

Veidekke Bostad AB, helägt dotterbolag till Veidekke Sverige AB, har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Lövholmen 13 på Liljeholmen i Stockholm. Veidekke planerar att bygga bostäder på platsen med beräknad säljstart 2010.
Fastigheten har ett attraktivt sjöläge precis intill Mälaren och fler bostäder planeras i området.
Köpeskillingen uppgår till ca 96 MSEK och fastställs slutgiltigt när Stockholms stad fattat beslut om planförutsättningarna.
Säljare är Viktor Hanson på Liljeholmen AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15 Stefan Jonsson, Regionchef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 26 Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 89 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).
Veidekke Bygg Stockholm AB utför entreprenadtjänster inom husbyggnad och renovering och bygger såväl bostäder som kommersiella lokaler. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholmsområdet.
Veidekke Bygg Stockholm AB, Box 1503, 172 29 Sundbyberg, tel. 08-635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI