Fokus på 0 allvarliga olyckor

Den 1 juni inleds Veidekkes årliga HMS*-vecka. En vecka där alla som arbetar i och med Veidekke sätter strålkastarljuset lite extra lite extra på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att på sikt skapa helt skadefria arbetsplatser. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt att uppnå med ett personligt ansvar och engagemang från alla.

Fokus på 0 allvarliga olyckor

Den 1 juni inleds Veidekkes årliga HMS*-vecka. En vecka där alla som arbetar i och med Veidekke sätter strålkastarljuset lite extra lite extra på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att på sikt skapa helt skadefria arbetsplatser. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt att uppnå med ett personligt ansvar och engagemang från alla.

Veidekke anordnar varje år en HMS-vecka och huvudtemat för HMS-veckan 2015 är 0 allvarliga skador. Veidekkes ambition är att i ett första steg ta bort 80 % av samtliga olyckor. Koncernledningen har dock beslutat att sätta ett extra starkt fokus på de allra allvarligaste olyckorna, utan att för den sakens skull ta bort ambitionen och målet att ta bort alla andra olyckor också.

-En del frågar varför inte alla veckor är HMS-veckor, och frågan är befogad. Alla veckor är HMS-veckor där vi skall göra allt för att inte vi själva eller våra arbetskamrater skall skada sig. Men den speciellt utpekade HMS-veckan har till uppgift att ge lite extra energi och uppmärksamhet åt frågan för att skapa varaktig effekt under året. Precis som när ett flygplan skall lyfta går de åt mycket bränsle för det att komma upp i luften. Sedan kan det glidflyga ganska långt men hela tiden efter hand på en lite lägre höjd. Varvar man inte upp motorerna igen med mera bränsle klarar man inte hålla kvar höjden och slutligen kraschar planet, säger Per-Ingemar Persson, ansvarig för Veidekkes verksamhet i Sverige.

Femton minuter per dag utöver vårt vanliga HMS-arbete, minst, kommer alla våra medarbetare i alla projekt och på alla kontor att arbeta extra fokuserat med HMS. Veidekke har tagit fram en bank av aktiviteter och filmer att diskutera och agera kring, men även bjudit in leverantörer och UE till Veidekkes arbetsplatser för att dela kunskap och erfarenheter.

De flesta som jobbar i och med Veidekke tar sin uppgift som HMS-ansvarig på fullaste allvar. Genom Veidekkes involverande arbetssätt skapas starka team i projekten vilket gör att man bryr sig och är mer rädd om sina medarbetare. HMS handlar om dig och de runt omkring dig. Ingen önskar att någon ska få ta emot ett besked om att en nära vän eller familjemedlem råkat ut för en allvarlig olycka. Fortsätt ert goda arbete och utnyttja HMS-veckan för att fylla på energi med särskilt fokus på de allvarligaste farorna. Men passa också på att uppmärksamma alla goda insatser som görs.

Fler än 7000 samarbetspartners har tagit Veidekkes säkerhetskörkort det senaste 1,5 året. Vilket vi är mycket glada över. Vi behöver fortsatt våra kunders och samarbetspartners hjälp i att hålla trycket uppe för att lyckas med vår självklara prioritet 1 målsättning - 0 allvarliga skador. Kom gärna och besök våra arbetsplatser under HMS-veckan 1-5 juni 2015.

Önskas mer information, vänligen kontakta

Kathrine Larsson Andrén, HMS-chef Veidekke, tel. +46 703558930

*HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 gzfyhmfo5wljm1wt6kyn jpg