Fortsatt stabilt för Veidekke i Sverige

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport. Resultatet avseende den svenska verksamheten uppvisar en stabil utveckling.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport. Resultatet avseende den svenska verksamheten uppvisar en stabil utveckling.

Den svenska verksamhetens resultat t o m tredje kvartalet (jan-sept) 2009 innebär i korthet:

  • En omsättning om 2 232 MSEK jämfört med fjolårets 2 686 MSEK.
  • Ett totalresultat på 56 MSEK jmf med föregående års 130 MSEK.
  • En orderstock på 2 878 MSEK jmf med 2 757 MSEK årsskiftet 2008/2009.

- Sverigeverksamheten uppvisar under rådande konjunkturförutsättningar godkända resultat för årets tredje kvartal. Framför allt enheterna i Stockholmsregionen uppvisar goda resultat och framför allt med allt bättre marginaler, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig i Veidekkes koncernledning.

Inför årets sista kvartal presenterar Veidekke totalt sett en stark orderstock, om än dock något ojämnt fördelat med en koncentration till Stockholmsregionen.

Dessutom har de senaste månaderna utvecklat sig positivt avseende försäljningsstarter av Bostadsprojekt i samtliga tre verksamhetsregioner, Stockholm, Skåne och Göteborg med omnejd. Detta innebär att ett flertal bostadsprojekt beräknas byggstartas inom de närmsta tre månaderna. Veidekke Bostad AB har dessutom tagit beslut om att all bostadsproduktion fr o m 1 oktober 2009 sker enligt Veidekkes klimatsmarta koncept TellHusTM.

- Jag ser med tillförsikt fram emot 2010 och 2011. Vi kommer att gå stärkta ur det senaste årets tuffa konjunkturläge. Det finns alltid något positivt med utmaningar, man blir tvingad att rannsaka sin verksamhet och effektivisera med klokhet. Det har mina kompetenta arbetskamrater i Veidekke gjort, avslutar Per-Ingemar Persson.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8635 61 50
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke, tfn +46 70 680 56 04
Martin Palacios, Tf kommunikationschef Veidekke, tfn +46635 61 19

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf