header

Fortsatt tillväxt och nya resultatförbättringar hos Veidekke

Veidekkes presentation av resultaten efter första kvartalet 2007 visar en stark omsättningstillväxt, god resultatutveckling och en ytterligare stärkt orderstock. Bostadsproduktionen är god och stabil, HMS-talen är bra och sjukfrånvaron visar en sjunkande trend. - En härlig start på året, säger koncernchef Terje R. Venold.
- Siffermässigt är nu inte det första kvartalet det starkaste för oss som företag, men icke desto mindre kan vi presentera en genomgående positiv utveckling för hela koncernen, säger koncernchef Terje R. Venold. - Vi är nöjda med utvecklingen av volym, marginaler och orderstock, men samma sak gäller för oss som för idrottsutövare, det är nästa medalj man måste fokusera på, tillägger han.
För verksamheten i Norge visar siffrorna efter första kvartalet att aktiviteten ökar både inom entreprenörverksamheten och bostadsutvecklingen. Produktionen av bostäder i egen regi ligger kvar på en hög nivå, även om det finns geografiska skillnader. När det gäller aktiviteterna inom industriavdelningen, präglas dessa av asfaltverksamheten som uteslutande arbetar med att förbereda säsongen som inleds nu i dagarna. De övriga aktivitetsområdena visar framgång.
I den danska verksamheten, Hoffmann A/S, ser vi också genomgående hög aktivitet, och resultatutvecklingen inom byggverksamheten är positiv. Aktiviteterna inom anläggningsverksamheten är dock något mindre positiva, framför allt beroende på ett par tidigare problemprojekt. Den marknad där Veidekke växer mest är Sverige. Entreprenörverksamheten stiger kraftigt i alla de tre regioner där Veidekke finns representerat. Resultatutvecklingen är positiv för byggverksamheten, medan anläggningsverksamheten fortsatt präglas av en kontrollerad kapacitetsuppbyggnad. Bostadsverksamheten har en fortsatt positiv utveckling, med en rad nya och välplacerade bostadsprojekt. Koncernens samlade orderstock var vid kvartalets utgång hela 13,4 miljarder NOK. För övrigt hänvisas till styrelsens rapport för första kvartalet 2007, som medföljer detta pressmeddelande.
För mer information kontakta: Koncernchef Terje R. Venold, tfn. +47 21 05 77 01/905 82 323, terje.venold@veidekke.no Koncerndirektör finans Arne Giske, tfn. 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no Finansdirektör Jørgen G. Michelet, tfn. +47 21 05 77 22 / 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no Kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen, tfn. +47 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no Veidekke ASA är en ledande skandinavisk entreprenör och bostadsutvecklare med 6 350 anställda och en omsättning på 16,4 miljarder NOK (2006). Koncernen är noterad på Oslobörsen och har en spridd ägarstruktur där de anställda äger 15 % av aktierna. Verksamheten spänner över ett brett spektrum av bygg- och anläggningsuppdrag, utveckling av bostäder och företagslokaler för privata och offentliga kunder, asfaltverksamhet och underhåll samt insamling och återvinning av avfall.