header

Framtiden är redan här!

Måste vi skapa nya affärsmodeller som är anpassade för ett mer digitalt samhälle? Ska utvecklingen fortsatt ske i projekten? Hur ska företagsledare förhålla sig till den allt snabbare digitaliseringskarusellen? Det var några av de frågor som diskuterades vid Veidekkes fullsatta seminarium ”Digitala krafter. Effektivt byggande.” den 25 januari.

Framtiden är redan här!

Seminariet öppnades av Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige, som berättade att VDC är Veidekkes viktigaste digitaliseringsprojekt. Digitalisering innebär nya hjälpmedel för att driva produktiviteten i Veidekkes verksamhet. Det som var rätt igår är inte nödvändigtvis rätt i morgon och för att driva utvecklingen måste vi göra det tillsammans. Det är därför Veidekke bjuder in till ett ”open source event”.

Lars Albinsson, CEO på Maestro Management, berättade att många branscher har de senaste decennierna fått uppleva hur digitaliseringen ändrat både arbetssätt och resultat. Byggbranschen står nu inför en sådan utveckling. Lars rekommendation var att börja med små experiment som ger stora resultat och på så vis måste digitalisering inte innefatta stora investeringar. Hastigheten på utvecklingen går att jämföras med att en smartphone idag är 2000 gånger smartare än datorn var på en månlandare från 60-talet.

Olle Samuelsson från BIMAlliance berättade att digitalisering står högt på regeringens agenda. Man vill bland annat få till smarta städer, cirkulär ekonomi mm. Det är utifrån detta engagemang som Smart Built Environment startat - ett strategiskt innovationsprogram för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande m h a digitalisering.

Ben O’Donnell, CTO BIMobject, inledde sin föreläsning med frågan - Kan vi lösa våra problem på samma sätt som vi skapade dem? Branschen kräver en ofantlig förändring och det måste ske på många fronter. Därför är det helt fantastiskt att Veidekke bjuder in branschen till ett öppet seminarium.

Martin Fischer, professor på Stanford University, avslutade seminariet med att berätta om hur VDCutvecklats de senaste åren tillsammans med en framtidsspaning om hur digitaliseringen kommer att påverka vår bransch. Martin lyfte aspekter kring hur produktifieringen kommer bli ett allt viktigare inslag i vår bransch och i sig vara en katalysator för digitalisering. En sådan utveckling kan förändra byggbranschen fundamentalt. Vidare berördes utvecklingen kring AR, VR, Parallel Cloud Computing, Big Data och mycket mer. Slutsatsen var att byggbranschen måste bli intressantare och mer spännande för att locka till sig den de bästa unga talangerna. Ska vi lyckas med den utvecklingen så kan vi inte överlåta utvecklingsarbete till projekten, utveckling måste lyftas och utföras av centrala utvecklingsavdelningar.

Vi kan bara konstatera att framtiden redan är här. Frågan är hur vi förhåller oss till den? Är det inte på allvar dags att börja lyssna på våra yngre medarbetare och mixa det med våra mer seniora medarbetares kunskap och erfarenhet, avslutade Martin Fischer.

För mer information om Veidekkes VDC-arbete, vänligen kontakta

Markus Tunlid, Veidekke Anläggning

Joakim Örn, Veidekke Bygg

Titel Filtyp
dsakratswlax4kapj0h9 jpg
dtirl2thipdlcs5i951x jpg
gfpvmmqbprv3yzrfezz7 jpg
nnntcwhl7clfxzl1y8cg jpg
olxiadyf7k5lew1amivm jpg