header

Framtidens laboratorium byggs av Veidekke

Akademiska Hus har upphandlat Veidekke, i en samverkansentreprenad på ca 215 MSEK, för att genomföra renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad. Valet föll på Veidekke till stor del på grund av tidigare lyckade samarbetet och Veidekkes involverande arbetssätt.

Framtidens laboratorium byggs av Veidekke

Akademiska Hus har upphandlat Veidekke, i en samverkansentreprenad på ca 215 MSEK, för att genomföra renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad. Valet föll på Veidekke till stor del på grund av tidigare lyckade samarbetet och Veidekkes involverande arbetssätt.

Ombyggnationen, som går under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, ska ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattar cirka 12 300 kvadratmeter av byggnaden ANA8:s totala area om knappt 50 000 kvadratmeter. Förutom laboratorier, utbildningslaboratorium, kontor och mötesrum omfattar entreprenaden även ett fryshotell med tillhörande installation för flytande kväve samt en tillbyggnad i plan 7 för ett centralt placerat lunchrum.

Vi är fantastiskt glada och stolta över att Akademiska Hus har gett oss förtroendet att få vara med och bidra till framtidens laboratorium, där viktig forskning för att förbättra människors hälsa kommer att bedrivas. Veidekkes samverkansentreprenader bygger på involvering som handlar om att utmana den kollektiva intelligensen. På det sättet skapas förutsättningar för lärande och kontinuerlig utveckling samt ökad lönsamhet för alla, säger Pawel Missuna, arbetschef Veidekke.

Forskningsmiljöerna styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat där forskarna drar fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning.

– Att vara med och bygga framtidens laboratorium och med det ge möjligheter för forskare att interagera och dela kunskap på ett nytt sätt känns väldigt bra, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Projektet, som är en generalentreprenad i samverkan, påbörjas i juni 2016. Inflyttningen kommer att ske successivt och vara helt klar under vintern 2018.

För mer information, vänligen kontakta

Pawel Missuna, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, 0733-55 95 12

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, 0705-80 04 15

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och flygplatser, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete. Det här gäller våra egna medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Om det fungerar? Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största företag i branschen. Och vi har redan satt ett rejält avtryck i Sverige.

Titel Filtyp
jc2jxnt9jqoroqky5zao jpg