header

Göteborgs första grönskande tak

Med inspiration från New York, Köpenhamn och Rom kommer takodlingstrenden nu även till Göteborg. Första huset med ett grönskade tak blir Veidekke Bostads hus Brf Klätterträdet i Kvillebäcken. En annars outnyttjad yta på taket blir nu en grön mötesplats, en lummig oas högt över centrala Göteborg.

Brf Klätterträdet_Veidekke Bostad_Illustration

Med inspiration från New York, Köpenhamn och Rom kommer takodlingstrenden nu även till Göteborg. Första huset med ett grönskade tak blir Veidekke Bostads hus Brf Klätterträdet i Kvillebäcken. En annars outnyttjad yta på taket blir nu en grön mötesplats, en lummig oas högt över centrala Göteborg.

– Takodling är en ny trend som breder ut sig hos stadsbor med en längtan till landet och ett grönare och enklare liv. I Kvillebäcken har man tidigare satsat på stadsodling på en rivningstomt i området. Nu tar vi dock odlingstrenden till nya höjder, säger Olof Olausson, Regionchef Veidekke Bostad.

Stadsodling är en växande trend i storstäder runt om i världen. Bland annat har fenomenet uppmärksammats i Brooklyn och Hong Kong där odlingar och grönska flyttat till nya ytor. Närmare bestämt till taken. Och nu tar även Göteborg ett steg i den riktningen.

– Kvillebäcken är ett område i framkant inom hållbar utveckling och miljösmart boende. Och det har inspirerat oss att tänka ytterligare ett steg vid utformningen av brf Klätterträdet. Genom att ge rum för odling och grönska skapas en grön mötesplats vilket gynnar så väl de sociala som de ekologiska aspekterna, säger Kent Haglund, Projektledare Veidekke Bostad.

Planen för Kvillebäcken innebär ett stort tillskott av grönytor i området. Målet är att grönskan skall bidra till en behaglig livsmiljö för de boende. Veidekke har även en önskan om att tillsammans med boende och samarbetspartner utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Som ett led i detta kommer takterassen att utformas efter en dialog med de boende.

– Vår förhoppning är att taket ska fungera som ett extra rum med plats för umgänge, avkoppling, solning och inte minst odling. Takterrassen kommer dessutom att utformas efter de boendes tankar och önskemål. Bland annat vill vi involvera de boende genom att bjuda in dem till en diskussion med terrassens utformning och innehåll i fokus, säger Kent Haglund, Projektledare Veidekke Bostad

Brf Klätterträdet kommer att bestå av 81 stycken miljösmarta och välplanerade bostadsrätter. Huset kommer att ligga precis vid parken och innehålla allt från små yteffektiva tvåor till rymliga treor.
Kvillebäcken är första stadsdelen som byggs utifrån Göteborgs nya tuffa miljökrav. Något som innebär att trafik och bebyggelse anpassas till ett mer hållbart ekologiskt samhälle, där människor exempelvis inte är lika beroende av biltransporter. Alla byggnader i stadsdelen kommer dessutom att certifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

Den 15 maj kl 17.30 är alla nyfikna välkomna till en informationsträff om Brf Klätterträdet i Älvrummet.  Officiell säljstart blir den 25 maj. Inflyttning är beräknad till odlingssäsongen 2015.

För mer information, kontakta:
Olof Olausson, Regionchef Veidekke Bostad
Mail: olof.olausson@veidekke.se
Tel: 0761-264045

Kent Haglund, Projektledare Veidekke Bostad
Mail: kent.haglund@veidekke.se
Tel:  0722-329080

Om Veidekke Bostad

Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med sina kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Veidekke Bostad är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

Läs mer på www.veidekkebostad.se

Om Kvillebäcken
Kvillebäcken är en helt ny stadsdel i Göteborg. Totalt ska 2000 nya lägenheter byggas. Visionerna för Kvillebäcken är att skapa en levande stadsdel där mötet mellan människor står i fokus och där invånarna kan leva klimatsmart. Allt endast 6 minuter från Brunnsparken. Nya Kvillebäcken byggs av ett byggkonsortium bestående av Bostadsbolaget, Derome, HSB Göteborg, Ivar Kjellberg, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden utveckling. Nya Kvillebäcken är det första området som byggs utifrån Göteborgs stads nya och tuffa miljökrav. Läs mer på www.kvillebäcken.se

Titel Filtyp
bxsntrfi3xlhwrexlhga jpg
gbsnj4euvpmoq21c9tu7 jpg
pceavc8rr4wgurogd01u jpg