Grönt ljus för Veidekke Eiendom att utveckla Solnavägen till ny stadsgata

​Den nya detaljplanen för Veidekke Eiendoms fastighet längs med Solnavägen i Solna har antagits och vunnit laga kraft. Inom ramen för den nya detaljplanen planerar Veidekke Eiendom att bygga 220-330 nya bostäder, lokaler och butiker i bottenvåning, samt en förskola med 4–6 avdelningar.

Grönt ljus för Veidekke Eiendom att utveckla Solnavägen till ny stadsgata

Den nya detaljplanen för Veidekke Eiendoms fastighet längs med Solnavägen i Solna har antagits och vunnit laga kraft. Nu tas första steget för att förverkliga Solna stads vision om att göra Solnavägen till en stadsgata som binder samman centrala Solna med Hagastaden, och i förlängningen Stockholms innerstad. Inom ramen för den nya detaljplanen planerar Veidekke Eiendom att bygga 220-330 nya bostäder, lokaler och butiker i bottenvåning, samt en förskola med 4–6 avdelningar.

- Med den nya bebyggelsen, som länkar samman centrala Solna med Hagastaden, tar vi första steget i utvecklingen av Solnavägen från en trafikled till en mer levande, attraktiv och trygg stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

De nya bostäderna som ska byggas kommer att inrymmas i tre separata kvarter som byggs samman med ett gemensamt garage. Det kommer att finnas ett brett urval av olika lägenhetsstorlekar och bostadshusens fasader mot Solnavägen kommer att få stora franska fönster, vilket kommer att skapa en stadskaraktär med mycket glas. Veidekke Eiendom planerar att påbörja försäljningen av bostäderna i projektet kring årsskiftet 2020/2021 och byggstarten beräknas ske under 2022.

- Det känns fantastiskt att detaljplanen äntligen har vunnit laga kraft och att vi nu kan komma igång med projektet på riktigt. Vi ser fram emot att få ta första steget i att utveckla Solnavägen till en ny stadsgata tillsammans med Solna stad, säger Ann-Sophie Forsberg, Affärsenhetschef på Veidekke Eiendom

Mer information om den nya detaljplanen och Veidekke Eiendoms projekt:

https://www.solna.se/solna-vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/bostader-forskola-och-foretagslokaler-vid-solnavagen

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Rasmus Sandsten, Presschef, Solna stad, 08-746 19 85

Ann-Sophie Forsberg, Affärsenhetschef, Veidekke Eiendom, 070-797 54 01

Kristian Ericsson, Affärschef Stora Projekt, Veidekke Eiendom, 070-928 27 91

Jonas Engelblom, Marknad- och kommunikationschef, Veidekke Eiendom, 070-222 92 23

Titel Filtyp
ig56jp4xfekvh1xkrthr jpg
PDF pdf