Gruvligt fint jobb för Veidekke åt LKAB i Kiruna

Veidekke ska spränga bort 170 000 kubikmeter berg för att ge utrymme åt en fordonsverkstad, där LKAB ska laga sin gruvutrustning.

Gruvligt fint jobb för Veidekke åt LKAB i Kiruna

Från marken ner i gruvan tar det 40 minuter att ta sig fram till arbetsplatsen, 2 mil i nedförslut till 1 365 m under jord! Här i Kiirunavaara, ett fjäll i Kiruna som innehåller en av världens största kända sammanhängande kroppar av järnmalm, har gruvbolaget LKAB brutit järnmalm sedan början av 1900-talet. Idag är gruvan världens största och modernaste underjordsgruva.

Veidekke ska här spränga bort 170 000 kubikmeter berg för att ge utrymme åt en fordonsverkstad, där LKAB ska laga sin gruvutrustning såsom borraggregat, lastfordon och andra fordon. Det blir fyra parallella rum som är 140 meter långa, cirka 11 meter breda och 14 meter höga. Förutom verkstaden blir det utrymmen för kontor, omklädningsrum, fikarum med mera.

Klimatet i gruvan är bra – 15-20°C året om, vilket medför att man kan arbeta utan tjocka kläder. Inga stormar eller regnoväder kan heller försvåra eller förhindra arbetet.  Fordonen har väldigt bra arbetsbelysning och dagsljus får alla tillräckligt av på kvällar och nätter under sommarhalvåret så här långt uppe i norr.

Dessutom ligger beställaren, LKAB, väldigt långt framme när det gäller HMS-frågorna. De satsar mycket på arbetsmiljöarbetet, har stränga regler och arbetar med riskhantering och med att få så mycket som möjligt utfört med mekaniska arbetsmoment. Vi lär oss en hel del av dem, och de kan också lära av oss – en bra kund att samarbeta med.

I maj-juni 2013 ska allt vara klart.

FAKTA I KORTHET:

Projekt: Ortdrivning Fordonsverkstad 1365, Kiruna

Beställare: Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kontraktsumma: 102 000 MSEK

Start: April 2012

Slut: Juni 2013

Titel Filtyp
6vvx7ciiolulf387jj3ma jpg