Här blir du miljösmart bara genom att bo

Om ett år kommer boende i 45 lägenheter på centrala Hisingen i Göteborg att kunna kalla sig miljövänliga – bara genom att bo. Idag påbörjas byggandet av Brf Äppelblom där allt, från material och byggnation till färdigt hus och inomhusmiljö, blir Svanenmärkt.

Här blir du miljösmart bara genom att bo

Om ett år kommer boende i 45 lägenheter på centrala Hisingen i Göteborg att kunna kalla sig miljövänliga – bara genom att bo. Idag påbörjas byggandet av Brf Äppelblom där allt, från material och byggnation till färdigt hus och inomhusmiljö, blir Svanenmärkt.

Nästa höst är det inflyttning i Veidekkes hus Brf Äppelblom i Hildedal på centrala Hisingen. Till ytan kommer de 45 nybyggda lägenheterna inte vara annorlunda mot andra nyproducerade lägenheter. Men skillnaden är att hela processen kommer att vara Svanenmärkt, allt från material och byggande till färdigt hus med en bra inomhusmiljö för de boende.

7 av 10 vill bo Svanenmärkt
Att bostäder kan vara Svanenmärkta är en nyhet för de flesta av oss. Världens första Svanenmärkta lägenheter byggdes 2011 i Stockholm, även dessa av Veidekke Bostad. Enligt en tidigare undersökning gjord av Sifo skulle sju av tio svenskar välja en Svanenmärkt bostad framför en som inte är det.

– Jag tycker det är jättebra att min nya lägenhet är Svanenmärkt! När jag började leta visste jag inte att lägenheter kunde vara Svanenmärkta, men det känns såklart extra kul att kunna göra ett bra miljöval även när man köper bostad, säger Fredrik Kjellström, 22 år, som köpt en etta i Brf Äppelblom.

På Veidekke Bostad har det beslutats att alla lägenheter byggda i egen regi ska vara Svanenmärkta.

Precis som blöjor, rengöringsmedel och batterier tycker vi på Veidekke att även bostäder ska vara snälla mot sin omgivning och de boende, säger Lars Redig Affärsutvecklare på Veidekke Bostad och projektledare för Brf Äppelblom.

Bra för både människa och miljö
Svanen är ett nordiskt miljömärke som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige, på uppdrag av regeringen. För att ett hus ska få certifieringen måste en lång rad kriterier uppfyllas och tuffa miljökrav styr hela tillverkningen. Huset ska bland annat vara energisnålt med låga värme- och elkostnader och ha låg klimatpåverkan. Materialen ska innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt och huset ska ha en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att det förblir energisnålt en lång tid framöver. De som bor i huset ska få en sund, välventilerad och tyst inomhusmiljö med energisnåla vitvaror, fönster och installationer.

Den som är nyfiken på Brf Äppelblom är välkommen till Wieselgrensgatan 38 där en visningsbod finns på plats. Visning varje söndag kl 12-13.

För mer information:
Lars Redig, Affärsutvecklare Veidekke Bostad Region Väst
076-126 40 59
lars.redig@veidekke.se

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett
klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
www.veidekkebostad.se

Titel Filtyp
d6qi4ldmw0wh3vqszag4 jpg
gkqeostgcb7yybtokcmq jpg
jm0dmejo3wocwzkjhpin jpg
k8nind4uvbdlxcwqknfc jpg
yv0df4czsbuhl4vtjucy jpg